Zlámanec

687 12, Zlámanec, Tel.: +420 572 580 641, obeczlamanec@seznam.cz
Zlámanec/Společnost - Zlámanec
Rozsah katastru činí 810 ha, z nichž připadá 9 ha na zahrady, 29 ha na louky, 87 ha na pastviny a 314 ha na lesy. V dnešní době žije v obci okolo 300 obyvatel a je plně vybudována infrastruktura: vodovod, plynofikace, elektrifikace posílená novou trafostanicí, místní komunikace opraveny živičným kobercem. V rámci občanské vybavenosti byl zbudován místní hřbitov. Ke sportovnímu využití bylo vybudováno fotbalové hřiště, které je využíváno k mistrovským soutěžím v kopané. Víceúčelový sportovní areál slouží v zimním období k bruslení a lednímu hokeji, v ostatních obdobích k tenisu, košíkové, házené a dalším sportům. V roce 2005 bylo ke sportovnímu areálu dobudováno oplocené hřiště s umělým trávníkem, které se využívá k futsalu nebo tenisu. Kulturní dům je využíván k různým účelům (oslavy jubilantů atd). V podnikatelské činnosti zajišťují služby dva značkové autoservisy. V obci se nachází tři památkově chráněné objekty: komora u domu č.p.5, sedlácká chalupa č.p.37 a dřevěný kříž z roku 1784.

Na začátku se Zlámanec původně jmenoval Zlámaný Újezd. Obec dostala tento název podle polohy na zlámaném, zvrásněném terénu. První zmínky o obci pochází ze 14. století. V roce 1373 zde držel panství Jeneč Janáč z Újezda. Aleš Světlovský ze Šternberka postoupil Zlámaný Újezd pro dluhy hradišťskému židu Adamovi, který v roce 1392 prodal ves Heraltovi z Kunštátu.

Poté vlastnilo vesnici několik desítek majitelů. Předávání Zlámaného Újezda z jedné ruky do druhé trvalo až do roku 1686, kdy dědic Apolonie Chorynské z Ledské předal statek Dominiku hraběti z Kounic, čímž připadla vesnice k uherskobrodskému panství. Na pečeti Zlámance se nachází zkřížená krojidla, nad nimi radlice. Obec pečeť nepoužívá a uvažuje o zhotovení znaku.

  • Dřevěný kříž na kraji vesnice
  • Seník na kraji vesnice
  • Sušárna ovoce
  • Dům č.p. 37
  • Komora u č.p. 5

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz