Zdislava

463 53, Zdislava, Tel.: +420 485 178 172, ouzdislava@volny.cz
Zdislava/Společnost - Zdislava
Obec leží u železniční zastávky na trati Liberec - Teplice. Nádraží je v nadmořské výšce 447 m.n.m. Na severu obce se vynořuje vápencový kopec Velký Vapenný (789 m.n.m.). Na východě jsou to kopce Stážný, Špičák (686 m.n.m.) a Malý Vapenný, na západě Školní kopec. Část obce leží v úyemí přírodního parku Ještěd. Původně německá obec Schónbach je velmi stará. První písemná zmínka je z roku 1364, kdy se píše o faráři jménem Johannes, který se v Schónbachu narodil. První dům v obi byla železárnana jihozápadu obce, pod výšinou, kde se dolavala železná ruda. Na místě železárny stála později ovárna, dnes dům č.p.28

Ves je poprvé zmiňována roku 1364 pod jménem Krásný Potok (Schönbach). Podle místní kroniky byl prvním domem v obci kovárna (dnešní dům č. p. 28), kde se dolovala železná ruda. Mezi nevýznamnější události obce patří návštěva císaře Josefa II. roku 1766. Roku 1870 vznikl sbor dobrovolných hasičů. Roku 1900 byla zprovozněna železniční trať Teplice - Liberec se zastávkou ve Zdislavě. V roce 1906 získala obec znak a status městysu. Současný název dostala roku 1946 podle paní Zdislavy z Lemberka. V 70. letech 20. byla Zdislava přičleněna k sousední obci Křižany, ovšem v roce 1990 se opět osamostatnila.

 

1364 - první písemné zmínky o obci
1706 - 1724 - stavba nového kostela
1766 - navštívil obec císař Josef II.
1848 - maximální počet obyvatel (1162)
1849 - 26.10. povolení Františka Josefa pořádat čtyři jarmarky ročně
1864 - výstavba silnice Zdislava - Jitrava
1870 - obec pořídila hasičsko stříkačku, vynikl Sbor dobrovolných hasičů
1876 - 15.10. vysvěcení nové školy
1897 - z 29.7. na 30.7. velká voda, zaplaveny domy od kostela dolů
1900 - 18.9. otevření vlakové dráhy Liberec - Teplice- nový taneční sál
1901 - 1902 - výstavba silnice Zdislava - Žibřidice
1902 - 1913 - regulace potoka ve spodní části obce
1906 - 28.7. povýšení obce na městys- znak obce
1990 - osamostatnění obce

  • Barokní kostel sv. Jana Křtitele pochází z roku 1726. V jeho nitru je cínová křtitelnice ze 17. století a dřevěný malovaný strop s obrazy z legendy o sv. Janu Křtiteli. Od roku 1997 se zde díky výborné akustice pořádají koncerty
  • Pozdněbarokní márnice stojí při vchodu na hřbitov od druhé poloviny 18. století. Na zdi je obraz Svaté rodiny a sluneční hodiny od sochařky Věry Merhautové
  • Na návsi stojí mariánský sloup s plastikou sv. Jana Nepomuckého
  • Smírčí nebo též Švédský žulový kříž, jehož původ a účel není dodnes zcela jasný
  • Morový kříž jako znamení pokatoličtění obce z doby reformace
  • Na severu obce se nachází vápencový kopec Velký Vápenný (789 m n. m.), na východě pak Strážný kopec, Špičák, a Malý Vápenný, na západní straně najdeme Školní kopec

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz