Zdíkov

384 72, Zdíkov, Tel.: +420 388 426 715, zdikov@zdikov.cz
Zdíkov/Společnost - Zdíkov
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318.

 Název obce pravděpodobně pochází od jména Zdíka z Janovic, který byl purkrabím na Vimperku. Mezi významné budovy v obci patří zámek. Na místě dnešního zámku stávala kamenná tvrz. Posledním držitelem zdíkovského panství byl rod Thun-Hohensteinů, který v letech 1865 – 1868 dal budovu zámku rozšířit a přestavět v novogotickém stylu. Dnes zámek slouží jako hotel. Další pamětihodností v obci je kostel sv. Ludmily, který byl vystavěn v letech 1921-1923 a vysvěcen byl 28. 10. 1923. Oltář sv. Ludmily a sv. Václava je od J. Hubsche z roku 1922. Dále je to kaple „U Lizu“ a Schwarzenberský pivovar (č. p. 148), ve kterém se tehdy vařilo 5 000 hl piva. Pivovar byl zrušen v roce 1911, nyní je z něj bytový dům.

 • Emanuel Tonner (1829–1900), český pedagog, novinář a politik, spoluzakladatel Sokola
 • Jan Nepomuk Woldřich (1834–1906), geolog, paleontolog a amatérský archeolog
 • Karel Polata (1914–1974), hudební skladatel a dirigent Starošumavské dechové muziky Karla Polaty
 • Jan Lopatka (1940–1993), literární kritik
 • Zámek Zdíkov z roku 1868
 • Zámecký park založený ve druhé polovině 19. století
 • Kostel svaté Ludmily z r. 1923, základní kámen položen o dva roky dříve 11. července
 • Socha svatého Jana Nepomuckého na mostě u silnice na Zdíkovec
 • Kaple Narození Panny Marie
 • Kaplička sv. Barbory. Pomník obětem 1. světové války
 • Několik křížů
 • Ostrov - rybník s ostrovem tvořící park se stromy a keři, založen ve druhé polovině 19. století
 • Památný strom na nádvoří zámku (lípa)
 • Památný strom na Ostrově (lípa)
 • Dvě lípy svobody - jedna z roku 1918 (Masarykova), druhá z roku 1968
 • Roubenka z roku 1926 v seznamu Památkového úřadu
 • Pamětní deska připomínající Karla Polatu, vedoucího Starošumavské dechové hudby v Sušici na rodném domě
 • Pamětní deska Jana Nepomuka Woldřicha, profesora geologie Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz