Zbyslavice

Ve Dvoře, 742 83, Zbyslavice, Tel.: +420 556 421 721, obec@zbyslavice.cz
Zbyslavice/Společnost - Zbyslavice
Obec v roce 2009 oslavila 650 let svého trvání. První doložená zmínka je z roku 1359, kdy obec Sbyslouwitz tvořil samostatný drobný stateček, jehož majitelé bydleli v dřevěné tvrzi, po které zbyl jen nevelký pahorek. Obec je zřizovatelem dvojtřídní Základní školy, Mateřské školy, Školní družiny a jídelny. Máme vybudovanou rozsáhlou infrastrukturu jako je vodovod, plynofikace, elektro, dešťovou kanalizaci, bezdrátový internet, chodníky kolem hlavní silnice a asfaltovou komunikaci v celé obci.
Pro občany i návštěvníky obce je k dispozici Obecní dům s pohostinstvím "Na kopečku" kde se koná většina kulturních a společenských akcí jako jsou plesy, zábavy, koncerty, svatby nebo rodinné oslavy. Kapacita velkého sálu v Obecním domě je až 300 návštěvníků. Nákupní možnosti hlavně potravin jsou v prodejně Jednota.

Obcí prochází síť značených cyklostezek, ze kterých je nádherný pohled na Beskydy, Lázně Hýlov nebo i na ostravskou aglomeraci. Za zmínku stojí i kaple sv. Matouše a bývalý větrný mlýn, který je od r. 2001 v obecním znaku. Vodní mlýn na potoku Sezina nyní slouží pouze k rekreaci a k bydlení. V obci, která má asi 200 obytných rodinných domů je i dalších 40 rekreačních chat a chalup. K letnímu odpočinku slouží občanům i revitalizované údolí potoka Seziny kde bylo s pomocí evropských dotačních prostředků vybudováno 4,7 ha rybníků.

Zbyslavice měly vždy více zemědělský charakter s drobnými řemeslníky a živnostníky.   

Spádově, a nyní i správně, přísluší k Ostravě, protože převážná část občanů tam byla a je zaměstnána i mládež převážně v Ostravě studuje, nebo navštěvuje učiliště.

Spojení obce s okolím je zajišťováno autobusovou dopravou.

Aktivní činnost vyvíjení fotbalisté TJ Sokol, kterým slouží nedávno opravené travnaté hřiště, zahradkáři s klubovnou a moštováním ovoce, Autoklub s leteckomodelářským klubem Gradient, nebo Myslivecké sdružení Polančice.Po určitém útlumu stavebních činností se v obci zvyšuje poptávka po stavebních parcelách, zřejmě i z důvodu budované dálnice do Ostravy, která prochází 2 km od hranice katastru obce.
Lze říci, že život v obci Zbyslavice je plnohodnotný a do budoucna lze s jistotou očekávat jeho další zlepšování.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1359. Tehdy obec tvořil drobný statek, jehož majitelé bydleli v dnes již neexistující dřevěné tvrzi. V roce 1902 zde byla zřízena obecní škola. Obec byla během druhé světové války osvobozena Rudou armádou dne 29. dubna 1945. Mezi místní památky patří kaple sv. Matouše a bývalý větrný mlýn, který je od roku 2001 v obecním znaku.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz