Zbraslavec

679 72, Zbraslavec, Tel.: +420 516 462 146, obec.zbraslavec@tiscali.cz
Zbraslavec/Společnost - Zbraslavec
V minulosti byly ve vsi tři mlýny, pila, hrnčířský průmysl. Protože pole příliš nevynášela, lidé pracovali v lese a doma se věnovali zpracování lnu. Ve vsi stávala kaple sv. Jana Nepomuckého, na jejímž místě byla v roce 1900 postavena kaple zasvěcená Panně Marii Karmelské.

Druhdy Zbraslavec (roku 1674 Braslavec i Braslavice), ves, 3.km jjz. od Kunštátu, v podélném údolí, jímž protéká Petrovský a Kamínkovský potok stékající se do potoka Úmoří. Na pravém i levém břehu jeho jest řada domů, na levém malá náves. Domy jsou vedle sebe, většinou z kamene, bez okras.
Nejstarší historická zpráva o Zbraslavci je z roku 1374, kdy již byl v panství kunštátském, po roce 1850 byla obec v soudním okrese Kunštát politického okresu Boskovice. Místní jméno je deminutivum od jména vlastního Zbraslav a znamenalo vlastnictví dvora této osoby, od 16.století mělo jméno podobu Braslavec, jež vzniklo odsunutím domnělé předložky -Z-. Počátkem 20.století byl úřední název vesnice Braslavec. Na katastru dnešní obce s největší pravděpodobností ležela i zaniklá obec Martinova Ves severozápadně od Zbraslavce, kde byl někdejší panský dvůr a mlýn nazývaný Víska. Vrch Hůra na katastru obce je bohatý na kaolin, což dalo vznik hrnčířství, jednak v místě, ale i v nedalekém Kunštátě. Ve Zbraslavci byly 3 mlýny a pila.
V obci stála malá kaplička sv. Jana Nepomuckého. Na témže místě byla zbraslaveckými občany roku 1900 zbudována kaple nová v novogotickém slohu a vysvěcena 13.července roku 1902 sv. Panně Marii Karmelské. Obec náleží k farnosti v Kunštátě, kde je i hřbitov.
V roce 1909 byla postavena místní jednotřídní škola (dnešní době budova Obecního Úřadu a Knihovny).
První polovina 20.století je charakterizována růstem dělnických rodin v místě, kdežto početný stav zemědělských rodin buďto ubývá, nebo se udržuje na přibližně stejné výši. Ve Zbraslavci poněkud stoupl počet zemědělských  rodin, kterých bylo po roce 1938 jen 12 a v roce 1948 již 15, kdežto dělnických bylo v těchto letech 35 a 40, na počátku první světové války 28. První zemědělská reforma roku 1924 přidělila 12ha půdy pro 22 rodin. V roce 1948 byli ve vsi dva obuvníci, krejčí, tesař a tři hrnčíři, první velká hrnčírna byla zbudována roku 1880.
Roku 1900 byla stanovena katolická beseda, jejíž činnost byla uzavřena v roce 1912, sbor dobrovolných hasičů zahájil svou činnost v roce 1888, kdy současně získal i stříkačku, motorovou však až v roce 1946.
Z charitativní činnosti lze zmínit že v obci býval chudobinec a sirotčinec.

  • Hrnčířská hospoda
  • Kaple Panny Marie Karmelské

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz