Zběšičky

398 43, Zběšičky, Tel.: +420 382 585 624, obeczbesicky@seznam.cz
Zběšičky/Společnost - Zběšičky
Pod obec Zběšičky patří osada Popovec a Hánov,nadmořská výška Zběšičky 466-478m, Popovec 450m a Hánov 415m, k trvalému pobytu v obci je hlášeno 139 občanů a pracovních příležitostí je 54. Obec Zběšičky má základní školu a stavební a matriční úřad v Bernarticích, v Milevsku je pověrený úřad ,sociální,zdravotní a finanční úřady. V obci má sídlo Domov pro osoby zdravotně postižené Zběšičky čp.23. tel:382 734 011. .

Obec Zběšičky je ve Svazku obcí Milevska a Svazku obcí regionu Písecka. Dopravní obslužnost (autobus)

je celkem dostatečná celkem 6 spojů . .

Obec Zběšičky má kompletní občanskou vybavenost,čističku odpadních vod ve správě Domova Zběšičky, kanalizaci a rozvod vodovodu a plynu po celé obci. .

První zmínka o obci pochází z roku 1215. Původně ves patřila k bechyňskému majetku. Roku 1575 koupil Bohuslav z Kalenic od bechyňského pána Krištofa ze Švamberka nejen tuto ves, ale i okolní vesnice. Po jeho smrti 1600 zdědili tento majetek jeho dva synové. V průběhu staletí se vystřídalo několik majitelů, v 17. století patřila obec pražským jezuitům. 18. století se do tehdejší převážně židovské obce mohli začít přestěhovávat židé, kteří byli vyhnáni z ostatních měst a vesnic. Z této doby se do dnešních dnů zachoval starý židovský hřbitov. Židé se z obce převážně vystěhovali ještě před vypuknutím II. světové války a represemi ze strany nacistů. Velkostatek se zámečkem často střídal své majitele.

  • Výklenková kaple Panny Marie Sepekovské z roku 1923 u silnice na Jestřebice. Sochař Břetislav Benda byl voják za I. světové války. Snažil se dezertovat a při následné přestřelce byl poraněný a přišel o dva prsty na ruce. Po návratu z války vytesal reliéf Panny Marie, který vsadil do niky do kaple.
  • Návesní kaple je zasvěcená svatému Václavu.
  • Kříž vedle návesní kaple
  • Židovský hřbitov ve Zběšičkách se nachází na kraji lesíka nedaleko rybníka Zavadil, asi 500 m severozápadně od obecní návsi. Hřbitov je vedený v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
  • Zámeček v obci v současnosti slouží jako Domov pro osoby se zdravotním postižením.
  • V obci se nachází také památkově chráněný venkovský dům čp. 18, který je vedený v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
  • U příjezdové komunikace do obce se ve směru od Srlína z komunikace 29 v poli mezi vzrostlými stromy nachází torzo poničeného kříže s kamenným podstavcem v ohrádce.

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz