Zbelítov

399 01, Zbelítov, Tel.: +420 382 526 274, zbelitov@c-box.cz
Zbelítov/Společnost - Zbelítov
Vesnicí protéká Zbelítovský potok, vytékající z rybníka „Boukalu“ přes rybník „Slatina“, tekoucí jihozápadně přes Zbelítov skrze rybník „Návesník“, ležící uprostřed obce, a přes Osek k Hamru, kde se spojuje s potokem Hrejkovickým.   

Jméno obce se dovídáme ze staročeského jména Zbilut (Zbilutov, Zbilitov), z kterého se vyvinulo jméno nynější - Zbelítov. První zmínka o obci Zbelítov je z roku 1491.Ve středu obce proti rybníku „Návesník“ stojí stará kaple, na které byl letopočet stavby 1797. Avšak při opravě v roce 1994 byl letopočet upřesněn na rok 1737, protože silná vrstva vápna zkreslila původní číslici 3 na 9. Na zvonku v kapli je vyryt letopočet 1752.
Na návsi také stojí pomník padlým v první světové válce, postavený a posvěcený v roce 1937. Na pomníku je uvedeno 11 jmen zbelítovských občanů, kteří ve válce přišli o život.

  • Výklenková kaple zasvěcená Panně Marii se nachází na okraji obce směrem na obec Velká. Je z roku 1926.Návesní kaple je z roku 1737 a je zasvěcená Panně Marii. Datace je uvedená nad vchodem do kaple.
  • Před návesní kaplí se nalézá kříž na vysokém kamenném podstavci. Na kulatém štítku kříže je tento nápis: Pochválen buď PÁN JEŽÍŠ KRISTUS
  • Pomník padlým v I. světové válce se nachází naproti kapli Panny Marie. V roce 1937 byl tento pomník padlým odhalený.
  • Na okraji obce ve směru polní cesty k rybníku Suchá se nachází drobný kříž rodiny Novákovy. Na jeho kulatém štítku je tento nápis: K PAMÁTCE RODU NOVÁKOVÝCH č. 6 OPRAVENO ROKU 1993
  • U komunikace z obce ve směru na Milevsko se mezi vzrostlými stromy v ohrádce nachází vysoký kamenný kříž rodiny Přibylovy. Na jeho zdobném kamenném podstavci je umístěna podobenka pana

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz