Zámrsk

565 43, Zámrsk, Tel.: +420 465 481 221, ouzamrsk@email.cz
Zámrsk/Společnost - Zámrsk
U obce se také nachází zámek Zámrsk. V areálu zámrského zámku sídlí Státní oblastní archiv, který vznikl v roce 1960 sloučením archivů Hradeckého a Pardubického kraje. V šedesátých letech byla v zámeckém areálu vybudována první účelová hala pro ukládání archiválií, byla zřízena konzervátorská a restaurátorská dílna a bylo zahájeno mikrosnímkování matrik. Po roce 1990 proběhla rekonstrukce zámku, při níž byla např. zřízena badatelna, a celý areál byl zmodernizován.

Obec Zámrsk s osadou Nová Ves (založena po roce 1780) leží ve východních Čechách na řece Loučné pět kilo­metrů severozápadně od města Vysokého Mýta. První písemná zmínka o obci se objevila 3. prosince 1349 v dopise pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic papeži Klimentu VI. V dokumentu bylo psáno o existenci farního kostela v obci Zámrsk, což zároveň i dokládá, že vesnice je ve skutečnosti mnohem starší, neboť stavby kostela a fary byly již delší dobu zbudovány.

K Zámrsku byla k 1. lednu 1962 připojena obec Janovičky. Do poloviny 19. století náležel Zámrsk k Chrudimskému kraji a byl centrem stejnojmenné územněsprávní jednotky, statku Zámrsk. V roce 1850 se stal samostatnou obcí v rámci správního okresu Vysoké Mýto. Do vysokomýtského okresu spadal Zámrsk až do roku 1960, kdy se stal součástí okresu Ústí nad Orlicí. Od téhož roku po zrušení Pardubického kraje (byl vytvořen v roce 1949) byla obec součástí Východočeského kraje, který zanikl v roce 1990. Podle nového územně správního členění bude opět součástí Pardubického kraje. Okresní soud a další úřady státní správy byly až do roku 1960 ve Vysokém Mýtě. Některé úřady vznikly v tomto městě po roce 1989 znovu (finanční úřad), nebo tam působí pracoviště okres­ního i jiných úřadů. Od roku 1958 spadá Zámrsk do vysokomýtského matričního obvodu.

  • Jindřich Souček (1863–1940), český technik, hudební skladatel a sbormistr
  • Zámek v Zámrsku
  • rokokový kostel sv. Martina biskupa z roku 1782
  • lihovar – škrobárna s náhonem (původně mlýn) na řece Loučné

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz