Zadní Střítež

391 43, Zadní Střítež, Tel.: +420 381 218 053, obec@zadnistritez.cz
Zadní Střítež/Společnost - Zadní Střítež
První písemná zmíňka o obci je z roku 1381 kde se autor zmiňuje o Návesní kapli a rybníku.

  • Památná lípa

Na zahradě statku Novákova stojí ohromná stará lípa velkolistá. Jedná se o památný strom jehož stáří je odhadováno na 600 let a obvod kmene přesahuje 6 m.
Lípa sloužila jako orientační bod při cestách po solné stezce, která vedla Praha-Vídeň a po níž se z Vídně přepravovala sůl.
V koruně této lípy bývala kdysi pavláčka, na které lidé sedávali. Památná lípa má také své jméno, jmenuje se "Novákova lípa".
Na katastru obce se nachází i několik dalších nápadně vzrostlých stromů.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz