Zábřezí-Řečice

Zábřezí, 544 01, Zábřezí-Řečice, Tel.: +420 499 397 314, obec.zabrezi@worldonline.cz
Zábřezí-Řečice/Společnost - Zábřezí-Řečice
V celé této lokalitě je výskyt ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů. Dominantní zástavbu tvoří v části Zábřezí prostor křížení komunikací III. třídy, kde je památný strom lípa - její stáří odhaduje na 200 – 250 let a památné starobylé 3 smírčí kříže. V osadě Řečice tvoří dominantní zástavbu bývalá náves s věncovitě rozloženou zástavbou a památnou lípou a její stáří se odhaduje na 200 až 250 let. Nejhodnotnějším příkladem lidové architektury je objekt čp.6 proti památné lípě. Rozloha obce je 234 ha. Počet obyvatel v obci je 146. V obci je hasičský sbor, založený v roce 1888. Sportovní využití je v lokalitě u víceúčelové nádrže, která slouží také jako koupaliště, dva volejbalové kurty a tenisový kurt. Obec se vyznačuje velmi kvalitním, neznečištěným životním prostředím.

První písemné zprávy o osadě Zábřezí jsou z roku 1238, o osadě Řečice z roku 1542. Jak vznikly názvy osad lze usoudit z dochovaných historických záznamů. Řečice: Pramen stejnojmenného potoka a více vodních pramenů a objekt přívodního jímání vody z roku 1832. Zábřezí: Dříve zalesněna lokalita březovými háji. O obci se traduje, že je zde větrno, ale zdravo. Vrcha: S velkým výhledem do okolní krajiny, až do Hradce Králové.

  • památná lípa
památná lípaHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz