Zabrušany

417 71, Zabrušany, Tel.: +420 417 835 014, ouzabrusany@volny.cz
Zabrušany/Společnost - Zabrušany
Obec Zabrušany je historicky zajímavá lokalita. Zabrušanské hradiště je položeno na ostorožně v nadmořské výšce 230 m, přibližně ve středu údolí mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Hradiště bylo chráněno okolním bažinatým terénem, a na západní a východní a hlavně severní straně svahy, v době osídlení na hradišti terasovitě upravenými, a opatřenými i palisádou. V blízkosti hradiště protékaly dva potoky, nyní po regulaci toků asi 500 m od hradiště, zřízena vodní nádrž Všechlapy. Zabrušanské hradiště patří svým nálezovým fondem k vyjímečným slovanským místům v severozápadních Čechách (zlomky skla, železných předmětů, kulaté hlíněné přívěsky a fragmenty hliněných perel. Dále nález mohyly kněžny se zlatými a stříbrnými šperky byzanského rázu).

V 8.-l2.století opevněné hradiště. Zabrušanské hradiště má své osídlení doložené na počátek 9.století nebo již na konec 8.století jako jediná z celé této západní oblasti.První písemné zmínky o Zabrušanech můžete najít v historických pramenech 13 .století,kde jsou zmiňovány jako sídlo Jaroslava ze Zabrušan 1207 -1209.0d roku 1207 - 1209 sídlo Jaroslava ze Zabrušan (Zabrussan)je obec spjata s rodem Noslinů(Nöslů),zemského rodu ze Všechlap rodem Valdštejnů a dalšími rody.Ve l4.století je ve Všechlapech vladycký statek,ze kterého pocházejí vladykové ze Všechlap Mikuláš (Niklas) z Všechlap,připomínán 1406 na Všechlapech a Strakách. Mikuláš ze Všechlap získává v roce 1414 Zabrušany a stává se zakladatelem rodu Zabrušanských ze Všechlap. V roce 1425 jmenuje v Zabrušanech nového faráře. Jindřich Zabrušanský syn Mikuláše drží Zabrušany,l454. Jindřich Zabrušanský s bratrem v roce 1414 leníci hradu Rýzmburku, Markéta dcera Mikuláše 4.9.1427 opatkou v teplickém klášteře. Později se statek v Zabrušanech dělí a polovina se připojuje k Želenkám,které Zabrušanští vlastní.Zábrušští ze Všechlap-Zabrušanští-Severočeský vladycký rod připomínaný v 15.a 16.století. Přídomek mají podle Všechlap u Duchcova a jméno dle Zabrušan, které drží v 16.století. Rod ze Všechlap byli stéjného rodu a erbu se Zabrušanskými. R. l564 obdržel Slavibor Zabruský ze Všechlap šlechtictví. V l8.století zaznamenaly Zabrušany největší rozmach, byl zde postaven filiální kostel Šimona a Judy 1723-1728 hrabětem Jaranýmem Josefem z Valdštejna. Přifařeny k němu byly vsi Všechlapy, Želénky, Straky a Štěrbina. Obec Zabrušany se rozkládá na hnědouhelném útvaru, takže koncem l8.století a počátkem l9.století byly původní Zabrušany z důvodů důlní činnosti likvidovány. Velice zajímavý přístup k zachování osídlení v této lokalitě, zvolíli podnikatelé Baldouf a Rudolf, kteří ves vykoupili a již koncem l8.století postupně Zabrušany byly nově postaveny přímo pod valy slovanského hradiště. Do nových Zabrušan se obyvatelé stěhovali již v roce 1901. Původní Zabrušanský místní hřbitov a kostel byly přmístěny do nových Zabrušan již koncem l8.století. Nový kostel je věrnou kopií starého barokního kostela.
Z původní zemědělské obce se stala obec Zabrušany obcí průmyslovou, (hnědé ulí, písek, červená hlína, čedič, červený kámen protkán šedými nebo bílými žilkami).
V roce 1880 zde žilo 1184 obyvatel a v roce 1930 již 3222 obyvatel. Pro českou menšinu zde byla zřízena v roce 1921 škola. V letech 1900 - 1950 příslušely Zabrušany do duchcovského okresu. Od roku 1961 jsou obcí teplického okresu. Součástí Zabrušan jsou osady Všechlapy, Želénky, Straky a Štěrbina.

  • Markéta ze Všechlap, opatka teplického kláštera 1427
  • Kostel sv. Šimona a Judy a svatého Antonína. Původně postaven v letech 1723 až 1728, na počátku 20. století zbourán kvůli těžbě uhlí, ale později byla postavena v Zabrušanech jeho kopie. Kostel stojí v obci vedle průjezdní silnice pod slovanským hradištěm, dnes je uzavřený. V průčelní jižní věži na dřevěné konstrukci se nachází malý nedatovaný zvon na železné tyči. V konstrukci je místo ještě nejméně pro tři zvony, další se v minulosti nacházel v sanktusníku, kde po něm zbyl ocelový závěs. Doložen je zde zvon z r. 1508 s latinským nápisem a zvon z r. 1827 od Josefa Pitschmanna.
  • Slovanské hradiště, archeologické naleziště u vesnice.
  • Kaple ve Štěrbině. Kaple stojí na návsi v obci. Byla postavena r. 1839 a obnovena v letech 1930 a 1995. Věžička bez zvonu.
  • Kaple v Želénkách. Drobná kaple stojí u křižovatky průjezdních silnic. Ve věžičce litinový zvon.

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz