Vyšní Lhoty

739 51, Vyšní Lhoty, Tel.: +420 558 692 272, vysnilhoty@iol.cz
Vyšní Lhoty/Společnost - Vyšní Lhoty
Vyšní Lhoty

vysni-lhoty-2.jpg
Vyšní Lhoty jsou podhorská obec, která leží na úpatí Moravskoslezských Beskyd pod vrcholkem Prašivá (843 m.n.m.). Rozkládá se na pravém břehu řeky Morávky, jihovýchodním směrem od města Frýdek-Místek. Na řece Morávce byl v obci vybudován jez, který slouží k odvodu větší části toku řeky do přivaděče pro přehradní nádrž Žermanice. Část obce se nachází v CHKO Beskydy.
Mapa - Vyšní Lhoty

739 51, Vyšní Lhoty

Telefon: +420 558 692 272
E-mail: vysnilhoty@iol.cz
Web: http://www.vysnilhoty.cz


Obec je rozptýlena na stráních okolních kopců a ke katastru obce také náleží osady Kamenité, Kršle a Oblesky.
 
Z obce vede značená turistická trasa, kterou mohou využít pěší turisté, cyklisté a v zimě lyžaři na běžkách. Cesta vede na vrchol Prašivá, kde můžeme posedět ve stejnojmenné turistické chatě. Chata byla postavena v roce 1921. Nedaleko chaty stojí dřevěný kostel svatého Antonína Paduánského, který dal v roce 1640 postavit hrabě Jiří z Oppersdorfu. U chaty se také spojuje všech šest tras turistické stezky Naučná stezka Prašivá, která propojuje 10 okolních obcí a na které najdete na 22 naučných tabulí a dvě výhledová panoramata. Obcí prochází také několik cyklistických tras.
 
 V obci je mateřská škola, knihovna, kulturní sál a přírodní amfiteátr Kamenité sloužící k pořádání kulturních a společenských akcí.
 
V obci jsou činné dva zájmové spolky: zahrádkáři a Sbor dobrovolných hasičů, který svou činností přispívá i ke kulturnímu a společenskému životu obce.

První zmínky o obci pocházejí z roku 1292, kdy byla nazývaná Lhotou Mudrého nebo Warmundovice, po svém zakladateli Paškovi Mudrém Warmundovi. Nejstarší zápis se jmény osadníků je z roku 1580. Přes území obce vedla důležitá obchodní cesta "solárka", po níž se vozila hlavně sůl. Obec byla převážně tkalcovská a zemědělská.
 
V roce 1700 začaly Vyšní Lhoty užívat znaky ve své obecní pečeti. Znak kulatého tvaru vyrytý do mědi představuje jelena hledícího vlevo. Tato pečeť se užívala do roku 1848. V roce 1996 začala obec používat nový znak v zeleném štítě kráčejícího stříbrného býka nad stříbrným vlnitým břevnem.
 
Požár usedlosti Karla Filipce v roce 1924 byl přímou výzvou k založení hasičského sboru. Přičíněním učitele Jana Mojžíška, starosty obce, došlo v neděli 22. března roku 1925 k založení "sboru dobrovolných hasičů" ve Vyšních Lhotách. Za 85 let se sbor rozrostl na 110 členů. I po tolika letech je snahou všech členů sboru dobrovolných hasičů chránit občany, veřejný a soukromý majetek a zároveň jsou největším spolkem v obci, výrazně se podílejícím na kulturním a společenském životě obce.
 
V roce 1951 začíná stavba násypné hráze na řece Morávce a povrchového přivaděče vody z Morávky do přehrady Žermanic. Přes přivaděč byly vybudovány tři železobetonové mosty, z nichž největší je na silnici Frýdek-Morávka. Rozdělovací jez dělící řeku Morávku na přírodní tok a přivaděč je technickou raritou a patří k zajímavostem obce.
 
Školní kronika nové obecné školy ve Vyšních Lhotách byla založena roku 1930. Zápisy do ní prováděli řídící učitelé a ředitelé školy. Z této kroniky lze vyčíst mnoho zajímavého a poučného. Vidíme v ní celý vývoj školství se všemi klady a zápory, které ve školství působily. Nová budova školy v dědině byla slavnostně otevřena 10. 2. 1957 jako trojtřídní. Tato budova dnes slouží naším nejmladším občanům, a to jako mateřská škola. Navštěvuje ji 28 dětí a zaměstnává 5 zaměstnanců.
 
K významným památkám obce patří dřevěný kostel na hoře Prašivá v n.m 704 m, který je dnes národní kulturní památkou. Postavil jej roku 1640 hrabě Jiří z Oppersdorfu a je zasvěcen svatému Antonínovi Paduánskému. Kostel je přístupný veřejnosti během poutě, první neděli po 13. červnu, a při několika dalších mších. V blízkosti kostela se nachází turistická chata s rozhlednou postavená roku 1921 Pobeskydskou jednotou Slezska. Dnes patří Klubu českých turistů a je vítaným místem návštěv a výchozím nebo konečným bodem hřebenových turistických tras.

  • Kostel svatého Antonína Paduánského z roku 1640 pod vrcholem Malé Prašivé
  • Socha svatého Antoníčka
  • Zvonička s kaplí u Stříže

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz