Vysoké Popovice

664 84, Vysoké Popovice, Tel.: +420 546 450 201, obec@vysoke-popovice.cz
Vysoké Popovice/Společnost - Vysoké Popovice
Obec Vysoké Popovice nabízí svým občanům obchod se smíšeným zbožím, mateřskou a základní školu. V obci působí Česká pošta. Sportovní vyžití je možné na místním fotbalovém hřišti, dvou tenisových kurtech a víceúčelovém hřišti. Hodiny aerobiku probíhají v zasedací místnosti OÚ. V obci se nachází kostel sv. Jana Křtitele, který obklopuje místní hřbitov s lipovou alejí. Obec je plynofikována, v roce 2002 byla dostavěna kanalizace s čistírnou odpadních vod a v celé obci byl  zrekonstruován vodovodní řad. Současně s výstavbou kanalizace byl opraven průtah obcí - státní silnice I/23, kterou obklopují nově zbudované chodníky ze zámkové dlažby.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1228. Byla samostatným statkem pánů z Popovic. Od roku 1482 se Popovice trvale přidali k rosickému panství. V Popovicích stávala tvrz, která byla vypálena za výpravy uherského krále Matyáše Korvína proti českému králi Jiřímu z Poděbrad. Nejstarší obecní pečeť z roku 1749 s radlicí mezi dvěma květy nese nápis Popowiz. Na pečeti z roku 1768 je kromě dvou květů nápis Dediny Popowiez. Poslední pečeť bez data nese nápis Popoviz s obrazem Jana Nepomuckého. (Zdroj: Wikipedia)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1228. Byla samostatným statkem pánů z Popovic. Od roku 1482 se Popovice trvale přidali k rosickému panství. V Popovicích stávala tvrz, která byla vypálena za výpravy uherského krále Matyáše Korvína proti českému králi Jiřímu z Poděbrad. Nejstarší obecní pečeť z roku 1749 s radlicí mezi dvěma květy nese nápis Popowiz. Na pečeti z roku 1768 je kromě dvou květů nápis Dediny Popowiez. Poslední pečeť bez data nese nápis Popoviz s obrazem Jana Nepomuckého.
  • Zaniklá tvrz
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele (původně dřevěný, dnes zděný)
  • Budova fary z 18. století
  • Budova staré školy z roku 1831 (dnes přestavěna na Obecní úřad, poštu, kadeřnictví a místní knihovnu)
  • Budova nové školy z roku 1938
  • Zájezdní hostinec - Panská hospoda z roku 1755

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz