Vysoké

591 01, Vysoké, Tel.: +420 566 630 495, obecvysoke@tiscali.cz
Vysoké/Společnost - Vysoké
Dominantou návsi i celé obce je zrekonstruovaná kaple Panny Marie s vížkou, velký kamenný kříž z roku 1831 a pomník padlých v 1.svět. válce. U silnice do Lhotky stojí kamenná socha sv. Jana Nepomuckého.

Raritou, sahající do katastru obce je Světová památka UNESCO, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, snad nejzdařilejší stavba slavného českého stavitele italského původu Jana Santiniho z roku 1722. Základ kompozice tohoto skvostu tvoří pěticípá hvězda.

V katastru se nachází i přírodní památka Louky u Černého lesa, kde jsou chráněna mokřadní a rašelinná společenstva u rybníka a meandrujícího potoka s okrajem starého lesního porostu s jedlemi.

Dlouholetou tradici tu má Sbor dobrovolných hasičů, který kromě zásahů u požáru také zajišťuje kulturně-společenský život občanů.

Osada vznikla v 2. polovině 14 století, první písemná zmínka se dochovala z roku 1407 ve Zprávách o obcích, které opatský žďárský klášter vydával jednou za 50 let.

  • Kaple Anny Marie

Dominantu návsi představuje kaple Panny Marie, zajímavá zvláště pěkně tvořenou vížkou. Původně zvonička, která je asi z polovice 19. století. Počátkem 20. století byla pokryta střecha i vížka plechem. V roce 1996 byla tato kaple kompletně zrekonstruovaná a pro opravenou kapličku byl pořízen i nový zvon, který váží 120 kg. Odlila jej zvonařská firma paní Ditrichové z Brodku u Přerova. Tesařské práce prováděl tesařský mistr Jan Polnický z Nové Vsi u Nového Města na Moravě.

  • Kamenná socha sv. Jana Nepomuckého
  • Pomník padlým v 1. světové válce

Věnovala padlým vojínům Republ. Strana čsl. Venkova
Seznam padlých vojínů:
Materna Ant., Škapa Jos., Tobiáš Fr., Škapa Vin., Tlustoš Jan, Materna Jan, Sláma Jan, Pavelec Jos., Tomek Jan, Beneš Jos.
Velký kamenný kříž

  • Kříž v horní části návsi

Vysoký kamenný kříž bez podstavce, s jetelovým zakončením ramen. Na dříku je obvyklý ozdobný lem a pod ním naznačený rámeček s rohy sraženými do obloučků a vytesaným letopočtem 1831. Otvory v ramenech a dříku naznačují, že původní korpus Krista byl namalovaný na plechu.

  • Kříž u silnice do Lhotky

Kříž u silnice do Lhotky, asi 100 m za samotou, která patří k obci.
Kamenný kříž s jetelovými konci ramen stojící na jednoduchém podstavci. Ten je členěn žlábkem na dolní část hranolovou a horní část ve tvaru komolého jehlanu s mírně prohnutými stěnami. Na horní římse je pak postaven dřík s nízko umístěným plastickým lemem a reliéfním rámečkem s letopočtem 1877 pod ním. Plastika Krista i praporec na horním rameni kříže budou asi původní. Dva otvory na čelní ploše spodní části podstavce napovídají, že zde mohla být deska s textem.

  • Vysoký kamenný kříž bez podstavce

Kříž v poli, asi 300 m jihozápadně od obce.
Vysoký kamenný kříž bez podstavce, s jetelovým zakončením ramen, má pod ozdobným lemem ve spodní části dříku naznačený rámeček s letopočtem 1852. Pod rámečkem je zřetelně patrná nevelká mělká nika. Podle otvorů v ramenech kříže lze soudit, že původní tělo Krista nebylo plastické, ale jen namalované na plechu. V současnosti je kříž prázdný.

  • Kamenný kříž na jednoduše tvarovaném podstavci

Kříž západně od obce, nedaleko Černého rybníka.
Kamenný kříž na jednoduše tvarovaném podstavci, stojící mezi dvěma stromy. Korpus Krista i praporec na horním rameni kříže jsou asi původní. Ve spodní třetině dříku je plastický lem a pod ním mírně reliéfní rámeček s letopočtem 1878. Kolem kříže vedla původní cesta z Vysokého do Zámku Zďáru, jejíž pozůstatky jsou v terénu ještě patrné.

  • Kříž u silnice ze Žďáru nad Sázavou

Kříž u silnice ze Žďáru n/S do Vysokého, asi v polovině vzdálenosti.
Mramorový podstavec s křížem ze stejného kamene, připomínající tvarem pomník na hrob. Na podstavci je nápis: „Pochválen buď Pán Jem Kristus". Vedle leží opracovaný kámen, který by mohl být soklem nějakého původního kříže. Na mapě z počátku 20. stol. ale ještě není zakreslen. Kříž nechala postavit rodina Pavelcova z Vysokého, důvod ani letopočet už nikdo nezná.

  • Litinový kříž na mohutném podstavci

Kříž u silnice mezi Vysokým a Počítkami.
Litinový kříž na mohutném jednoduše členěném kamenném podstavci stojící ve vy¬výšené poloze nad silnicí. Kříž je bohatě plasticky tvarovaný, včetně oválné kartuše bez čitelného nápisu. Pata dříku s gotizujícími ozdobnými prvky je doplněna postavou symbolizující víru. Plastika Krista se zdá být původní. Kříž není datován a je znám jako „Tobiášův".
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz