Vysoká u Příbramě

262 42, Vysoká u Příbramě, Tel.: +420 777 600 144, obec@vysokaupribrame.cz
Vysoká u Příbramě/Společnost - Vysoká u Příbramě
Obec se vždy snažila a neustále snaží vytvářet takové prostředí, v němž by se dobře žilo nejen místním obyvatelům, ale i všem ostatním, kteří naší obec navštíví. Dle statistiky ČSÚ je stav obyvatel a budov k 1.1.2012 následující: 335 osob trvale přihlášených, 155 čísel popisných z toho 144 rodinných domů a 8 ostatních budov a 3 budovy   s číslem evidenčním. V současné době se dokončují stavby v lokalitě Pod Lečí. I nadále stoupá zájem o výstavbu dalších nových rodinných domů. Je zde zrekonstruovaná budova obecního úřadu s požární zbrojnicí, tělocvičnou a klubovnou pro společné kratochvíle. Pro sportovní i rekreační vyžítí slouží 2 hřiště na nohejbal a volejbal s přílehlým parčíkem.
Prostor na jižní straně Obecního úřadu je nově upraven na dětské hřiště s houpačkami, prolézačkami, skluzavkou a pískovištěm.
Pod lípami je upraven venkovní kuželník. Naproti je pohostinsví „U Cempírků“. Od roku 2003 zde funguje Obecní prodejna. Obcí vede významná cyklostezka a v okolí parku Památníku Antonína Dvořáka je vyznačena turistická trasa. Díky překrásné krajině jsou obě značně využívány ve všech ročních obdobích.

První, bohužel jen nepřímá zmínka o existenci Vysoké se datuje dnem 18.listopadu 1367 a sice ve sporu   o obsazení fary ve Třebsku mimo jinými i Smilem z Vysokého. Název lokality zněl tady původně Vysoký, nikoliv Vysoká jako dnes. V průběhu staletí se uvádí "tvrz Vysoká jako stavení obytné S podzemními sklepy, kaplí, hospodářskými budovami, zahradami, chmelnicí, pivovarem s celým zařízením a ovčínem".   S plynutím času se podle dobových záznamů neustále měnili neúspěšní i úspěšní vlastníci na místním statku čp.1. Malebná vesnička Vysoká nebyla nikdy lokalitou, k níž by se upíraly oči světa. Změnu přivodil až pozdější Dvořákův pobyt na Vysoké. Zasazena uprostřed polí a lesů žila si životem drobných havířů , chalupníků a podělkářů a řešila denní starosti běžným způsobem své doby.
V obci se narodil dramatik a spisovatel J.J. Stankovský , hostoval zde básník J.V.Sládek a občan Vysoké generál J.Kholl padl dne 22.9.1944 v bojích u Duklu. V místech kde žili jsou umístěny pamětní desky. Spisovatel a historik Jindřich V.Bezděka napsal v I.almanachu v roce 1979 o Vysoké: Někdy starobylé panské sídlo jihozápadně od Příbrami, pamětnice bratrovraždy rozvaděných sourozenců a zase idylické pohody mistra tónů Antonína Dvořáka s jeho holuby; vesnice vysunutá do příjemné polohy na okraji lesů, od kterých je daleký výhled do starého Bozeňska – to je Dvořákova Vysoká …

  • památník Antonína Dvořáka

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz