Vysočany (okres Blansko)

Molenburk, 679 13, Vysočany, Tel.: +420 516 435 350, obecniurad@vysocany.com
Vysočany/Společnost - Vysočany
Jedná se o malou vesnici, čítající něco kolem osmi set obyvatel a sestávající ze dvou částí, mezi nimiž se rozkládá rybník Polačka. Obě části byly založeny hrabětem Karlem Ludvíkem z Roggendorfu a svobodným pánem z Mollenburgu. Nejprve vznikl právě Molenburk, a to r. 1724, Housko pak o něco později. K jejich spojení v jeden správní celek došlo až roku 1964.

Nebylo patrně náhodou, že se hrabě rozhodl založit nové obce právě na tomto místě. Již na konci 14. století zde totiž stála víska náležející k holštejnskému zboží, zmiňovaná jako Husí, Husie, Husko. Někdy v dobách husitských válek byla vypálena, stejně jako mnohé další osady v oblasti Drahanské vrchoviny. Z obdobných sídel, rozkládajících se v jejím okolí, se však vymykala přítomností kamenného kostelíka, jenž je zmíněn roku 1437 dokonce v moravských zemských deskách. Tato zmínka svědčí o jeho nemalém významu, a to i přesto, že nebyl kostelem farním. Církevní stavba, jejíž pozůstatky podle molenburského kronikáře byly patrny ještě kolem roku 1800 severně od obce na místě zvaném „U kostelíka“, byla patrně zasvěcena Panně Marii. V osmnáctém a devaténáctém století byly kameny z jejího zdiva rozebrány na stavbu domů z okolních osad.
Do období husitských válek situuje vypálení starého Houska Jindřich Wankel (viz Wankel, Jindřich: Obrazy z Moravského Švýcarska a jaho minulosti, Brno 1988, s. 24.). Jan Knies se v knize Blanský okres, s. 87 zmiňuje, že kostel v obci byl vypálen roku1493 a o sedmdesát jedna let později, tj. roku 1564, se uvádí jako pustý.

  • Kostel sv. Cyrila a MetodějeHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz