Vyskeř

512 64, Vyskeř, Tel.: +420 481 329 211, vysker@craj.cz
Vyskeř/Společnost - Vyskeř
První zmínky o obci pocházejí z 12. století. Původní obyvatelé vyznávali pohanské bohy. Dokladem toho jsou názvy některých osad a míst v okolí, např. Babiny, Neveselec, Radeč. O této době svědčí i nálezy z roku 1894 - pohanské pohřebiště, zbytky popelnic a srp. Obyvatelé obce přijali později křesťantví. Jejich zaměstnáním bylo prvaděpodobně pálení dřevěného uhlí, dále hospodářství a chov dobytka. Od toho pochází i jedno z možných vysvětlení názvu obce - množství kouřících milířů - viz kouř. Není pochyb, že osada je slovanského původu.

K nejvýznamnějším obyvatelům Vyskeře patřil Josef Nesvadba-Hamáček, hudební skladatel, nar.1822. Skládal převážně chrámovou hudbu.Ve své době patřil k uznávaným hudebním skladatelům.
 
O tom, že v obci bylo velmi mnoho studovaných a studujících lidí svědčí i to, že v r.1871 byl uspořádán sjezd všech studovaných a studujících "Vyskeřáků". V této době byl jejich počet největší na celém Turnovsku.
 
V r.1869 byla založena knihovna. V současné době je umístěna Místní lidová knihovna v budově fary.
V r.1897 založena Kampelička. Dnes se v této budově nachází poštovní úřad a 3 byty.
Stavba silnic: nejstarší silnice od Hrubé Skály, v r.1884 stavba silnice od Lažan, v r.1882 silnice od Kacanov - dostavěna v r.1889, v r.1893 silnice od Olešnice.
V r.1899 stavba 1.vodovodu. Pro nedostatek vody byl zrušen.
V r.1907 založen poštovní úřad. Do této doby byla pošta přivážena do obce poštovním úředníkem 2x týdně z Turnova.
V r.1919 založeno elektrárenské družstvo - 1. osvětlení obce.
V r.1921 zřízen Štefánikův sad. V něm byl umístěn památník obětem války. Dnes je památník umístěn u autobusové zastávky.
V r.1939 provedena elektrifikace obce - do osad zaveden elektrický proud později.
V r.1948 umístěna telefonní hovorna v sále u Vocásků.
V r.1965 se začalo s výstavbou výtlačného vodovodního řádu, a byl vybudován rozhlas.
V r.1981 výstavba vodovodu na Lažany a v r.1982 na Poddoubí.
V r.1983 provedena kanalizace na Zahůru.
V r.1992 rekonstrukce elektrického vedení.
 
V letech 1971 - 1990 se konala přehlídka dechových hudeb v Pleskotech (spolupráce AMK a JZD).
V r.1983 oslava 100 let trvání hasičského sboru a sjezd rodáků.

  • Josef Nesvadba-Hamáček, hudební skladatel
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie, původně gotický, upraven 1914.
  • Osmiboká zvonice
  • Skupina stromů na Vyskři u hřbitova, památné stromy podél hřbitovní zdi, u kostela
  • křížová cesta na vrch Vyskeř
  • Kaple svaté Anny na Hůře
  • Socha svatého Jana Nepomuckého na návsi
  • Pekařova brána - na silnici z Lažan do Libošovic
  • Přírodní rezervace Podtrosecká údolí

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz