Vyklantice

Staré Vyklantice, 394 27, Vyklantice, Tel.: +420 565 445 935, obec.vyklantice@tiscali.cz
Vyklantice/Společnost - Vyklantice
Obec má šest místních částí a to Kateřinky, Nový Smrdov, Starý Smrdov, Petrovsko, Nové Vyklantice a Staré Vyklantice. Dominantou Vyklantic je barokní zámek, který byl postaven v roce 1720 hrabětem Joachymem Harrachem. Zajímavý je půdorys zámku, který tvoří písmeno H, zřejmě podle hraběte Harracha. Neustálé střídání majtelů zámku mělo také vliv na jeho katastrofální vzhled. V současné době, zámek i park je soukromým majetkem a postupně dostávají svoji původní podobu. Dominantou je místní kostel a kaplička na hřbitově Svatá Anna.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1410. Roku 1550 přenechal Václav Robmhap ze Suché své panství (Wenzel Rabenhaupt von Sucha), včetně vesnic Outěchovice, Bratřice Oldřichu Španovskému. Oldřich Španovský, pak o tři roky později prodal Vyklantice (Vielanticum) Václavovi Mahancovi. Od roku 1553 tedy patřily Vyklantice Vielanticum k panství Velká Chyška. Od něj pak obec získal Felix Koslov z obce Košetice.

V 18. století, o něco níže pod Holým vrchem, v lesích, vznikla osada Kateřinky, kterou založili propuštění vězni z vězení Peterwardein v Srbsku Petrovaradin. (Zdroj: Wikipedia)

  • Kostel svatého Jana Nepomuckého, v letech (projekt) 1722 - 1727 (realizace), autor údajně český architekt italského původu, jménem Jan Blažej Santini-Aichel, proslaven jedinečným stylem zvaným barokní gotika. Jeho autorství je ale nedoloženo, ale přes změny v realizaci je zcela zřetelná návaznost na Santiniho dispoziční typ a tvarosloví. Historik umění Mojmír Horyna jej považuje za autorsky nesporné.
  • Kaple svaté Anny na kopci Svatá Anna Petrovsko
  • Barokní zámek Staré Vyklantice, který byl roku 1720 vybudován pro hrabě Joachima z rodu Harrach má půdorys ve tvaru písmene H a je obklopen parkem. Neustálé střídání majitelů zámku se katastrofálně podepsalo na jeho vzhledu. Chátrající zámek a park byl zprivatizován a postupně je opravován.
  • Vrch Stražiště, s putovní kapličkou sv. Jana Nepomuckého, která se nachází na zázračném prameni vody. Na tomto vrchu je i televizní vysílač.

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz