Všesulov

270 34, Všesulov, Tel.: +420 313 549 512, ou.vsesulov@seznam.cz
Všesulov/Společnost - Všesulov
První dochované zprávy o vesnici jsou z roku 1307. V té době náležel ke královským statkům pod hrad Křivoklát. V létech 1307 – 1319 držel Panství křivoklátské Vilém Zajíc z Valdeka.  Samotné založení vsi bylo však již dříve, tak jako většina osad na území kolonizovaném Polskými Hedčany. Obec v roce 1360 náležela majiteli Krakova.  Dlouho potom byla v majetku rodu Kolovratů na Krakovci.  V roce 1539 si Albrecht Krakovský  z Kolovrat  ve Všesulově  postavil dvorec  na který se přestěhoval, aby tak vyřešil spory se svými bratry. Po husitské revoluci ke svému panství připojil většinu opuštěných vesnic v okolí, a tím dal vzniknout panství Všesulovskému.  V roce 1592 se uvádí ve Všesulově tvrz s dvorem, ovčín, krčma, pivovar se sladovnou, rybníky, obora s loukou, ves Křekovice a Zdeslav. Od roku 1605 byl majitelem Všesulovského  statku Havel Hrobčický z Hrobčic na Petrovicích. Tehdy je v kupní smlouvě uveden zámek a při něm ves, která však byla po třicetileté válce zcela pustá.  Ještě v roce 1676 kdy panství Všesulovské  kupoval Maxmilián Lažanský na Manětíně je zapsáno vše spálené a dosud nevystavěné. Aby měl poddané na robotu, dal Maxmilián Lažanský postavit osm chalup.  V roce 1713 je uváděno těchto osm chalup s 54 obyvateli, dvůr, ovčín a mlýn pode dvorem s mlynářem Matějem Bílkem a nade vsí dva mlýny větrné, natáčené voly. V roce 1764 byl Všesulovský  statek  připojen k panství na Chříči. Po zrušení roboty byl všesulovský dvůr prodán soukromníkům.

  • Kostel svatého Martina
  • Socha svatého Jana Nepomuckého

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz