Všestary (okres Hradec Králové)

503 12, Všestary, Tel.: +420 495 458 155, urad@vsestary-obec.cz
Všestary/Společnost - Všestary
Hned u vesnice se nachází Archeopark – Centrum experimentální archeologie, ústav zabývající se interpretací dávných uměleckých a řemeslných technik.

V centru obce, hned vedle školy a nedaleko archeoparku se nachází bezbariérový areál krytého bazénu a sauny. Objekt měl původně sloužit jako stacionář a internát pro tělesně postižené. K tomuto záměru ale na počátku 90. let 20. století nakonec nebyl dobudován a uvažovalo se o jeho dalším využití či zrušení. Teprve na konci 90. let byl částečnou rekonstrukcí změněn jeho účel a dnes tak plně slouží veřejnosti. V části objektu je provozována sociální služba Chráněné bydlení. Provozovatelem služby je Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové. (Zdroj: Wikipedia)

V místech kde jsou Všestary, bydleli lidé již v době předhistorické, jak dokazují předhistorické památky tu nalezené. Roku 1908 tady bylo objeveno malé slezské pohřebiště z mladší doby bronzové. Jméno Všestar vzniklo z Všestaři, co znamenalo: všichni krásní, asi dle kroje nebo způsobu strojení. Osada Všestary založena byla při potoku Melounce a staré obchodní cestě, která Hradec Králové spojovala s Hořicemi a Jičínem. Lidé tu bydleli v mladší době bronzové, o čemž svědčí objevené tu popelnicové pohřebiště rázu slezského.
Nejstaršími a známými majiteli Všestar nebo aspoň části byli měšťan hradecký Zdislav a po něm Krisitna, měšťanka hradecká, z nich onen r. 1360 a to 1366 faráře sem podávali. Na počátku 15. století byli pány V. Dubánkové z Duban roku 1410 prodal 14 kop úroků, dva selské dvory, jichž užívali Matějík a Jakub reč. Zakša a podací kostelní, pokud mu náleželo, Kateřině z Hradce Králové, manželce dotčeného Jakuba Zakšv. Kateřina pak zastavila je svému manželu. Roku 1419 týž Vilém Dubánek prodal co ještě ve V. měl, Jiřímu z Hradce Králové. Roku 1454 Martin a Jiřík, synové Jakuba Zakšy a manželky jeho Kateřiny, po smrti svého otce uvázali se ve dvůr poplužní a dvůr selský ve V. s příslušenstvím. Martin připomíná se ještě r. 1456. Počátkem 16. století náležely V. městu Hradci Králové které prodalo tu za 400 kop gr. Alexandru bratru Absolona na Dobříkově dvůr a role. Ale Alexandr v poslední vůli své r. 1506 učiněné žádal obce hradecké, aby ten statek zase zpět přijala, což se i stalo. Téhož roku od obce hradecké koupil onen dvůr Jan Puška, měšťan hradecký. Roku 1547 byly městu Hradci Králové V. králem Ferdinandem I. skonfiskovány. Nějaký dvůr kmetcí (selský) ve V. prodán byl téhož roku Janu z Pernštejna a r. 1548 syny jeho Janem, Jaroslavem, Vojtěchem a Vratislavem Zdeňku Zárubovi z Hustířan, pánu na Cerekvici. Ostatek Všestar byl Ferdinandem I. r. 1549 vrácen některým farám a špitálům města Hradce Králové.
Roku 1550 město Hradec Králové odkoupilo od krále Ferdinanda I. vrchnost nade všemi statky, jež k různým zduším náležely, tedy i nad Všestary. Ty se staly opět jako byly dříve poddanou vesnicí obce královohradecké.
Po bitvě na Bílé hoře r. 1620 V. Hradci Králové opět skonfiskovány, ale r. 1628 vráceny.

  • Kostel Nejsvětější Trojice, založen v roce 1384, současná budova je z let 1842-1843
  • řada památníků z bitvy u Hradce Králové

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz