Všemyslice

373 02, Všemyslice, Tel.: +420 385 721 737, info@vsemyslice.eu
Všemyslice/Společnost - Všemyslice
V roce 1352 je ve Všemyslicích uváděn jako osadník Heřman, jeden ze synů Záviše z Újezdce. Později ves patřila vladyckému rodu Býšovců, poté Bohuslavu Malovcovi, pánu na Hluboké a na Dřítni.
Pro jeho účast ne povstání proti císaři Ferdinandu II. byl roku 1622 jeho majetek konfiskován. poté panství získal generál Maradas.
V roce 1630 kupuje Všemyslice Sezima hrabě z Vrtby a připojuje je ke statku a panství Neznašov. Roku 1647 byl všemyslický dvorec rozdělen na deset hospodářství a ně byli dosazeni z Votického panství noví poddaní.
Roku 1838 bylo ve Všemyslicích dvacet devět čísel a 240 obyvatel. Na počátku 20. století byly ve Všemyslicích tři hostince.
Na konci 2. světové války byla ve Všemyslicích ubytována smíšená německo - maďarská jednotka, která odešla začátkem května 1945. Po 10. květnu sem přišli Rusové. Vojsko leželo v lesích a odešlo asi po třech týdnech.
Pomník z 1. světové války, na návsi vedle kapličky, s medailónky patnácti padlých. Nápis: " Věnují ochotníci a dárci ze Všemyslic 19-25".

  • Kaple na návsi s dřevěnou vyřezávanou věžičkou
  • Pomník obětem 1. světové války u kaple
  • Archeologické naleziště Kořenský vrch
  • Mohylník Holý vrch, archeologické naleziště
  • Mohylník U stružské cesty, archeologické naleziště
  • Mohylník U zlámaného kříže, archeologické naleziště

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz