Všehrdy (okres Chomutov)

430 01, Všehrdy, Tel.: +420 474 668 164, obecvsehrdy@tiscali.cz
Všehrdy/Společnost - Všehrdy
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1295.  (Zdroj: Wikipedie)

Všehrdy leží necelých šest kilometrů jihovýchodně od Chomutova. I když jsou poprvé přípomínány v roce 1295, o jejich osudech toho moc nevíme. Až do poloviny devatenáctého století patřily k dominiu Červený Hrádek. Od roku 1850 byly samostatnou obcí v okrese Chomutov. Tehdy tu ve dvaceti šesti domech žilo sto jedenačtyřicet obyvatel. Těch do konce století stále přibývalo, takže v roce 1900 bydlelo v obci dvě stě šedesát lidí, výlučně Němců. Od počátku dvacátého století začalo obyvatel ubývat. Po odsunu Němců ubyla více než polovina obyvatel, obec ztratila správní samostatnost a později )1986) se stala osadou Údlic. Samostatnost opět nabyla v srpnu 1990 po komunálních volbách.

V okolí Všehrd se vyskytovaly sprašové jíly vhodné k výrobě stavebních prvků. Poblíž obce byla v roce 1847 zřízena cihelna "Na seníku". Měla dvě pece, dvě výrobny tašek a tři výrobny cihel. O něco později se tu vyráběly i zvláštní tvarovky pro dlažby, žlaby do chlévů a stájí a komponenty pro římsy. Cihlářská hlína se dobývala ručně v mělkých jamkách. I celá výroba byla převážně ruční, mechanizace nebyla téměř žádná. Cihelna měla kapacitu půl miliónu cihel ročně, ale vzhledem ke konkurenci a špatnému odbytu byla využívána jen z poloviny.

Tak jako v jiných vesnicích, ani ve Všehrdech lidé dlouho nemohli mluvit do věcí veřejných své obce. Až do poloviny devatenáctého století rozhodovali rychtáři dosazování vrchností. To se po roce 1850 změnilo. Za první republiky byly důležité parlamentní volby. Ty v roce 1938 potvrdily, že rozhodující vliv mezi německými obyvateli získali henleinovci, kteří dostali dvaasedmdesát procent všech hlasů, zatímco němečtí sociální demokraté jen osmadvacet procent. Jiná politická strana nezískala jediný hlas. Po roce 1990 byli ve všech komunálních volbách vždy zvoleni kandidáti z kandidátky Sdružení nezávislých, vždy získali sto procent hlasů.

Obyvatelé nacházeli zaměstnání v zemědělství (hospodařil tu státní statek), v cihelně (než byla zrušena) a někteří dojížděli do chomutovských průmyslových podniků. V obci je dlouhá léta věznice. Před dvěma desítkami let byla dostavbou rozšířena její kapacita a v téže době bylo vybudováno několik nových bytů v panelákových domech pro zaměstnance věznice.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz