Vrchoslavice

798 27, Vrchoslavice, Tel.: +420 582 386 081, obec@vrchoslavice.cz
Vrchoslavice/Společnost - Vrchoslavice
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1351. (Zdroj: Wikipedie)

Na místě dnešní obce, jak dokládají vykopávky, existovalo již v ranějších dobách osídlení. Byly nalezeny popelnice lužické kultury. První historicky doložená zmínka o Vrchoslavicíc a Dlouhé Vsi je z roku 1351, kdy obě obce jsou uváděny jako majetek pana Janoše z Drahotuš. Od té doby jsou Vrchoslavice i Dlouhá Ves majetkem různých panských rodů.

V 16. století získal tvrz s obcí významný moravský rod Podštatských z Prusinovic, řada jeho příslušníků má dodnes v místním kostele sv. Michala cenné renesanční náhrobky. Svědčí to o tom, že Podstatští měli k Vrchoslavicím zvláštní vztah. Jejich erbem bylo stříbrné jelení paroží a toto paroží je součástí obecního znaku. Posledními majiteli poplužního dvora až do roku 1945 byli příslušníci rodu Walderode. První zmínka z roku 1351 dokládá, že v té době měly Vrchoslavice tvrz, faru, dvůr, mlýn, ovocnou zahradu a les.

Naproti fary stojící kostel byl vybudován v letech 1858 - 1862 na místě starého gotického kostelíku, který do třicetileté války náležel protestantské sektě pikardistů, později pak pustl. Až v roce 1729 byla hrabětem Walderode obnovena v obci duchovní správa a založena škola.
V roce 1843 byla vystavěna nová školní budova, která byla r. 1885 dobudována na patrový objekt. Roku 1833 byl zřízen nový hřbitov, v jehož sousedství byla v roce 1925 postavena radnice.

  • Kostel svatého Michala
  • Socha svatého Floriána na návsi

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz