Vražné

742 34, Vražné, Tel.: +420 556 730 532, obec@vrazne.cz
Vražné/Společnost - Vražné
V současnosti se obec člení na dvě katastrální území (Vražné u Oder a Hynčice u Vražného), ale před rokem 1995 existovala katastrální území všech tří bývalých obcí, přičemž k.ú. Dolní Vražné zahrnovalo severní polovinu současného k.ú. Vražné u Oder, zatímco Horní Vražné zahrnovalo jižní polovinu výše zmíněného katastrálního území. . Na severozápadě území bývalého slezského k.ú. Horní Vražné leží i místní část a ZSJ Emauzy. Pokud jde o místní části a základní sídelní jednotky, člení se obec na Emauzy, Vražné a Hynčice. (Zdroj: Wikipedie)

První písemná zmínka o obci (místní část Dolní Vražné) je z roku 1282. Moderní obec Vražné vznikla k 1. září 1953 údajně dobrovolným sloučením tří obcí, jimiž byla moravská obec Dolní Vražné (německy Groß Petersdorf) a slezské obce Horní Vražné (německy Klein Petersdorf)a Hynčice.

(Zdroj: Wikipedie)

 • Gregor Johann Mendel - mnich, zakladatel genetiky a opat augustiniánského kláštera na Starém Brně se narodil v části obce Hynčice (něm. Heinzendorf bei Odrau).
 • Zvonička sv. Floriána
 • Kříž s reliéfem Panny Marie
 • Kříž s nástroji Kristova umučení
 • Kamenný kříž u silnice do Lučic
 • Stará škola
 • Rodný dům Johanna Gregora Mendela
 • Kaple v Hynčicích
 • Kostel sv. Petra a Pavla
 • Huvarův most
 • Pomník sv. Aloise
 • Památník obětem II. světové války
 • Památník obětem I. světové války
 • Socha panny Marie
 • Barokní socha sv. Jana Nepomuckého
 • Bývalá hospoda U Orsága - architektonická zajímavost
 • Muzeum J.G.Mendela

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz