Vráž (okres Beroun)

Školní, 267 11, Tel.: +420 311 672 454, info@obec-vraz.cz
/Společnost - 
První zmínka o obci je v historických písemných pramenech činěna k roku 1320, kdy se připomíná rychtář ve Vráži ("iudex de Wraz"). Z další zprávy z roku 1357 vychází najevo, že ves byla součástí panství příslušného k nově vybudovanému hradu Karlštejnu. Hrad, který dal vybudovat císař a český král Karel IV. (Zdroj: Wikipedie)

Původ a založení Vráže obestírají pověsti. První příbytky zde podle nich byly založeny pastevci stád v době, kdy v jeskyni ve Svatém Janu žil poustevník Ivan, což znamená období vlády knížete Bořivoje. Podle archeologických nálezů byly však na území obce zjištěny stopy osídlení už ve starší době kamenné.
Přibližně v desátém století byl postaven první kostel a kolem roku 1380 byl postaven kostel současný, který byl zasvěcen svatému Bartoloměji.
První písemná zmínka o obci se pak datuje k roku 1320, kdy se připomíná rychtář ve Vráži ("iudex de Wraz"). Z další zprávy z roku 1357 vychází najevo, že ves byla součástí panství příslušného k nově vybudovanému hradu Karlštejnu. Dějinné osudy obce Vráž jsou tedy shodné s dějinami panství hradu Karlštejn. Následovalo období, kdy přes naši ves táhla vojska. Nejprve to roku 1421 byli husité. V roce 1639 vypálila obec švédská vojska a po třicetileté válce zde zůstává jen několik málo chalupníků a hospodářství.

kostelMezi lety 1756 - 1763 dvakrát prošla obcí pruská vojska a v napoleonských válkách, r.1812, zde byli utábořeni ruští vojáci - následovala morová epidemie. František Palacký- 1848 W Praze-Popis Králowstwí českého str 248 Berounsko: -Wráž- 44 domů 307 obyvatel.
Ve válce Pruska s Rakouskem, přesněji roku 1866, byla obec obsazena Prusy. Velkou událost pro obec znamenala roku 1880 stavba přízemní školy, k níž bylo o sedm let později přistavěnu patro. Do té doby navštěvovaly vrážské děti školy v okolí.
V místopisném slovníku král českého uvádí Václav Kolyška (cca 1880): Vráž, katastr. i místní obec 6,45 Km2 ,72 domů, 602 Čechů, hejtm. Hořovice zastupitelství okr. Beroun , býv panství Týn Karlův, fara a pošta Loděnice, filiální kostel sv.Bartoloměje, 2tř. škola/IV,4/ cihelna, samota: Na Lesích.
  Roku 1881 byla otevřena první cihelna, ve které se pálily cihly z místní hlíny. Roku 1892 vzniká hasičský sbor, kterému byl až o padesát čtyři let později předán hasičský vůz. Také byla v letech 1895 - 1897 na trati Dušníky - Beroun zařízena železniční stanice Vráž - Sv. Jan p. Skalou a v roce 1910 byl založen první spořitelní spolek "Kampelička". Mezi lety 1914 - 1918 padlo v první světové válce osmnáct vrážských občanů. TJ Sokol vznikl roku 1919 a v roce 1923 byla založena první kronika obce.
V roce 1932 byly v obci (1014 obyvatel)  evidovány tyto živnosti a obchody: výroba cementového zboží, 3 cihelny, cukrář, obchod s dobytkem, 2 holiči, 3 hostince, kolář, 2 kováři, krejčí, 3 obuvníci, obchod s lahvovým pivem, pekař, řezník, 8 obchodů se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Vráž, obchod se střižním zbožím, švadlena, 2 trafiky, truhlář, obchod s uhlím, zahradnictví. Roku 1932 byla obec elektrifikována.
Během druhé světové války bylo v období okupace pozatýkáno několik vrážských občanů. 6. května 1945 projíždí obcí několik vozů generála Vlasova a 11. května je již v obci uvítána Rudá armáda.
Místní hospodářství má v roce 1963: holírnu, mandl, krejčího, dvě švadleny, pět zedníků, truhláře a další.
Roku 1980 má Vráž dvě samoobsluhy, dvě hospody, hasičský sbor, započatou druhou etapu výstavby chodníků podél hlavní silnice a oslavuje sto let od založení školy a jubileum obce.
V roce 1996 byla obnovena i činnost TJ Sokol.
V roce 2005 má obec 365 domů, 880 obyvatel a náleží k ní rozsáhlé chatové oblasti. (Zdroj: Wikipedie)

  • Kostel svatého Bartoloměje na návsi se datuje od roku 1380.
  • Hřbitov, na kterém je pohřbena operní pěvkyně Marta Krásová.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz