Vranovská Ves

671 51, Vranovská Ves, Tel.: +420 515 258 526, vran.ves@seznam.cz
Vranovská Ves/Společnost - Vranovská Ves
Tato malá obec je rozložena přímo u silnice vedoucí ze Znojma (Vídně) do Jihlavy (Prahy). Skládá se ze dvou částí, jimiž jsou Vranovská Ves a osada Hostěrádky. Obec se nachází v těsném sousedství Přírodního parku Jevišovka, jehož součástí je i Jevišovická přehrada, která je nejstarší přehradou ve střední Evropě. V parku je též známý rybník Jankovec. V obci se v poslední době začalo dařit několika firmám, které jsou převážně zaměřeny na cestující veřejnost. V obci se nachází hotel a u odpočívadla je motorest Ham-Ham. V současnosti se na přilehlých pozemcích buduje velká, nová fotovoltaická elektrárna, která by měla přinést obci budoucí rozvoj a zvýšit zaměstnanost. (Zdroj: Wikipedie)

Na nové císařské silnici ze Znojma k Jihlavě, která se stavěla ve druhé čtvrti 18.století a byla dokončena údajně roku 1750,byl zahájen poštovní provoz roku 1753. Na silnici byly přípřežní stanice, kde bylo nutno střídat koně. První takovou stanicí na cestě ze Znojma do Prahy byla Vranovská Ves. Budova dosud stojí, je to č.p.14 pozdější (od roku 1874) keramická továrna Wranitzkých, která pracuje dosud jako provoz Okresního průmyslového podniku Znojmo.
Když roku 1871 byl zahájen provoz na železnici, na trati Znojmo – Jihlava, silnice pomalu ustupovala v tehdejší době železnici. Některé velké zájezdní hostince zanikly, např. v Hostěrádkách byla ze zájezdní hospody r.1872 zřízena keramická továrna rodiny Vojnovy, která pracovala až do r.1938 tedy stejný osud, jaký postihl poštovní stanici ve Vranovské Vsi. Starší ovšem byla ve Vranovské Vsi mohutná hospoda Zlatá koruna, stojící od roku 1662 přímo u dálkové cesty na samých hranicích vranovského a jevišovického panství, jak dokládají dva znaky: hrabat Althanů nad vchodem do Zlaté koruny (dnes jsou v budově depozitáře znojemského muzea)a znak jevišovických hrabat de Souches na hraničním kamenu hned vedle na hrázi rybníčka u bývalé hospody.
O samotné poště ve Vranovské Vsi jsme však nevěděli dosud vlastně nic.A přece to bylo důležité místo pro mnohého Znojemčana, který cestoval do Jihlavy či dokonce až do Prahy. Tam bylo možno si oddychnout, ohřát se a osvěžit zvláště v zimním období vždyť další stanice byly až v Moravských Budějovicích a v Želetavě.
Pošta ve Vranovské Vsi však byla velkou záhadou. Řešení poskytla – zatím alespoň částečné nahlédnutí do provozu pošty až stará matrika ze Štítar, která je nyní uložena ve státním oblastním archívu v Brně. V jejích zápisech se našlo dosti jmen, která se váží ke staré poště. Navíc ze soupisu usedlíků z r.1775 je znám poštmistr Josef Jech.
Číst starou, ručně psanou knihu z 18.století, která je latinská, případně místy německá, není ovšem pohodlné čtení detektivky. Je to námaha, byť práce sama je jistou prací detektiva…
Tak např. se ze zápisů zjistilo, že poštmistrem zde byl dlouhou dobu onen Josef Jech, který v době svého pobytu ve Vranovské Vsi uzavřel druhý sňatek roku 1781 s vdovou po řediteli (zřejmě panství) v Jemnici. Ale již roku 1780 je ve Vranovské Vsi uváděn jiný poštmistr Jakub Marussi, kterému se narodila dcera Anna Kateřina Barbora Thekla, jak uvádí matriční zápis. Jsou zde uvedeni i zaměstnanci pošty. Roku 1772 se narodila dcera Anna Marie Františkovi Lemanovi, písaři poštmistrovu.Roku 1772 se zase připomíná poštmistrův čeledín Michal Litauer.
Roku 1773 zase čeledín a pomocník Jan Jech. Roku 1770 zemřel podle zápisu Jan David, sluha poštmistrův ve věku 70 let. A dokonce již roku 1759 je uváděn Antonín Stohl, poštmistrův čeledín a k poště můžeme rovněž přiřadit i písaře ve Vranovské Vsi, uváděného roku 1759. To je jen několik ukázek, které potvrzují trvání nejbližší pošty na pražské císařské silnici. Podrobným čtením matrik z let 1753 až 1873 by se jistě podařilo podat pestrý obraz zaměstnanců tamní pošty v těchto dávných dobách.
Až půjdete na letní vycházku do Vranovské Vsi, zastavte se na chvíli u starého domu č.p.14.

  • Kaple svatého Stanislava
  • Milník na břehu rybníkaHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz