Voleč

533 41, Voleč, Tel.: +420 606 660 235, obecvolec@volny.cz
Voleč/Společnost - Voleč
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1398. (Zdroj: Wikipedie)

Voleč leží v mírně zvlněné členité krajině podél silnice mezi Pardubicemi a Chlumcem nad Cidlinou, 12 km od Přelouče.
První doložená písemná zmínka o Volči pochází z roku 1398. Nejstarší známí držitelé Volče jsou: Mareš a Jan z Vyšehněvic, Johanka z Hustířan, Kunát ml. z Dobřenic, Vojtěch z Pernštejna a od r. 1560 Komora Království českého. Od této doby známe počet usedlostí (16) – byla zde i krčma s lázní – jména majitelů, výši daní i povinnou vojenskou výzbroj.
V době 30leté války (1620-1650) byla vesnice vojsky vydrancována a vypálena, mnohé grunty srovnány se zemí.
Ještě ve stol. 18. obklopuje Voleč soustava rybníků a rozlehlé lesy sahají až k obci.
Rozkvět vsi nastal koncem 19. století. V té době je postavena škola, zřízena knihovna, kampelička a zakládají se mnohé spolky, hraje se divadlo. V roce 1890 má Voleč 63 čp. a 495 obyvatel, které živí zemědělství. Vysušují se rybníky, ustupují lesy, pastviny se mění na pole.
Největší změny přináší stolení dvacáté. V poválečné době proběhla elektrifikace, zavedení vodovodu, kanalizace, úprava cest, chodníků, vybudování sportovního hřiště, mateřské školy, obchodu. Nejvážnější změnou bylo založení zemědělského družstva a s tím i zcelování pozemků. Hybnou silou bylo zavedení autobusové dopravy. Dětem umožnila studia a dospělým práci v průmyslu. Nastává odliv obyvatel do měst.

Koncem 20. století je zrušena škola, školka, kampelička a je silně omezena autobusová doprava. Stoupá provoz na silnici, osobní auto se stává nezbytností.
Začátkem 21. století se i ve Volči objevují noví podnikatelé (benzínová stanice, výrobna krmných směsí, truhlářství, prodej náhradních aut. dílů, opravárenství aj.).
Soukromé zemědělství už rodinu neuživí. Zmizely záhumenky, mizí chlévy, stodoly, zahrady dostávají parkovou úpravu. Přežívá jen zem. družstvo. Některá pole se opět mění na pastviny.
Zanikly i mnohé spolky, v bývalé škole je OÚ, kulturní místnost, knihovna a hostinec. Podařilo se vzkřísit tradici masopustu.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz