Vokov

393 01, Vokov, Tel.: +420 724 180 384, vokov@seznam.cz
Vokov/Společnost - Vokov
Je to velmi aktivní vesnice, která pořádá různé společenské akce. Tato obec je proslulá výrobou betonových tvárnic a provozování činností dobrovolných hasičů, kteří mají už 23 pohárů. (Zdroj: Wikipedie)

Nejstarší písemná zpráva o Vokově pochází až z roku 1355, ačkoli sama vesnice je pravděpodobně mnohem starší. Vznikla asi ve 2. polovině 12. století, čili v období tzv. vnitřní, domácí neboli české kolonizace. Svědčí pro to nejen její jméno (končící na příponu -ov), ale také tvar vesnického katastru, který tvoří tzv. ulicovku, pro dobu na přelomu 12. a 13. století velmi typickou.
Navíc je většina osad na východ od Vokova, patřících ve 13. až 15. století k rynárecké farnosti, nesporně doložena k roku 1203, což znamená, že tyto vsi musely existovat nejméně několik desítek let před tímto datem. Uvážíme-li pak, že Vokov a celé jeho okolí leží na trase starobylé obchodní tzv. želivské stezky, spojující již od raného středověku Českou kotlinu s rakouským Podunajím, pak máme dokladů pro starobylý původ Vokova více než dost.
Nicméně ani tato fakta nemohou ovlivnit skutečnost, že první opravdu věrohodné písemné zprávy, které poskytují první konkrétní informace o dějinách Vokova, existují až od druhé poloviny 14. století.
Významným přelomem byla polovina 19. století, kdy i obyčejní lidé začali vlastnit půdu a majetky. Hlavní obživou se stalo zemědělství, ale ve vsi se objevila i řemesla, například zedník, truhlář, tesař, obuvník, krejčí.
1355 - první písemná zpráva o obci
1564 - Vokov patřil před rokem 1564 k pelhřimovskému panství.
1850 - od tohoto roku byl Vokov osadou obce Myslotín.
1920 - první osamostatnění obce. Zastupitelstvo mělo 11 členů. Prvním starostou byl zvolen Josef Straka (rolník a truhlář).
1923 - elektrifikace obce
1934 - 7 června byl založen hasičský sbor. Důvodem založení se stal požár u rolníka Šimánka. Sbor s podporou obecního úřadu si svépomocí vystavěl požární zbrojnici na návsi a zakoupil motorovou stříkačku firmy STRATÍLEK Vysoké Mýto (pozn. v roce 2012 proběhla celková rekonstrukce stříkačky)
1945 -  zanikl obecní úřad. Jelikož nevzniká "Místní národní výbor", Vokov se opět stává osadou Myslotína.
1947 - vybudování veřejného vodovodu -  fungující dodnes.
1964 - Vokov se stává osadou obce Rynárec
1973 - Vokov je přičleněn k Pelhřimovu
1990  - Vokov se opět osamostatňuje, ve volbách volí každé 4 roky  7 členů zastupitelstva

  • Kaplička na návsiHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz