Vodochody

Průběžná, 250 69, Vodochody, Tel.: +420 220 940 062, vodochody@vodochody.cz
Vodochody/Společnost - Vodochody
Dnes jsou Vodochody spojeny s bývalou samostatnou obcí Hoštice, dohromady ( k 1.1.2010) čítají 556 stálých obyvatel. Na jejich katastrálním území se nachází tovární letiště a.s. Aero Vodochody, v současné době našeho největšího zbrojního výrobce proudových letadel.

Dle archeologických nálezů žánrových a kostelních hrobů lze usuzovat na osídlení již v období neolitickém (asi 5000 - 3000 před naším letopočtem). První písemná zmínka v historii o Vodochodech je z roku 1000, kdy byly darovány knížetem Boleslavem III. klášteru Ostrovskému. Během třicetileté války byly Vodochody zcela zpustošeny, v roce 1671 je získala jezuitská kolej sv. Klimenta na Starém městě Pražském.

  •  Julius Grégr, který dal podnět k postavení vodochodské školy

Za zmínku stojí pouze dvě zvoničky - jedna ve Vodochodech a jedna v Hošticích. Protože Vodochody byly ve třicetileté válce zcela zpustošeny, nedochovala se ani dřívější vodochodská tvrz a zůstal jen panský dvůr.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz