Vlkava

Boleslavská, 294 43, Vlkava, Tel.: +420 326 307 607, ouvlkava@tiscali.cz
Vlkava/Společnost - Vlkava
Obec Vlkava je poprvé připomínána roku 1046. Ve 14. století bylo ve Vlkavě několik vladyckých statků, od roku 1415 se uvádí středověká tvrz, kdy větší část vsi s tvrzí držel Hereš Masák z Vrutice.

(Zdroj: Wikipedie)

Obec Vlkava je poprvé připomínána r. 1046. Ve 14 stol.bylo ve Vlkavě několik vladyckých statků, od r. 1415 se uvádí středověká tvrz, kdy větší část vsi s tvrzí držel Hereš Masák z Vrutice. Po r. 1601 Chlivenský opustil zchátralou dřevěnou tvrz, postavil ve Vlkavě zděný zámeček z kamene se dvěma kuchyněmi, světničkami, komorami a sklepy. Na místě původní dřevěné tvrze zde zbylo jenom prostranství ke skladování lesního, většinou palivového dříví. Roku 1636 se stal majitelem statků Vlkava Otta Bedřich hrabě z Harrachu . Roku 1736 byl ve Vlkavě postaven nový zámek ve slohu barokním.Nový zámek dali postavit tehdejší majitelé panství Harrachové.Ti postavili u zámku i pivovar . Nedaleko bývala vinice 8 korců, z níž se tlačívalo kolem 80 věder vína.

Fotografie
Roku 1789 koupil zámek a statky Vlkavu Filip Nerean kníže z Fúrstenberka a připojil jej k loučeňskému panství. V roce 1873 vyhořel zčásti barokní zámek, zřítila se jeho věž i s hodinami a zvonem a znakem hrabat Harrachů. Obec ztratila krásnou architektonickou dominantu. V roce 1874 vyhořel lihovar ( tzv. vinopalna, která stála na západ od obytné budovy zámku ). K roku 1921 se panství propadlo do velkých dluhů, hospodařilo tak špatně, že dluhy nebylo již možno platit. Proto byl nucen tehdejší majitel panství kníže Thurn Taxis prodat nejen pivovar, ale i panský hostinec ve Vlkavě pivovaru v Klášteru Hradiště nad Jizerou. V roce 1924 byla provedena parcelace velkostatku tak, že dělníci dostali odstupné, jež mnozí využili k nákupu pozemků. Kdo ze zaměstnanců dvora nechtěl pensi či odstupné, ten byl nucen dvůr opustit a v mnoha případech se z obce odstěhovat, pokud v ní neměl svůj vlastní domek. Pro mnohé tu znamenala pozemková reforma počátek samostatného zemědělského hospodaření. Po provedení pozemkové reformy povolil Pozemkový úřad bývalému velkostatkáři Thurn Taxisovi prodat volně zbývající statky. Roku 1925 byla postavena ve vlkavském pivovaru nová stáčírna piva, sklep na sudové pivo a strojní umývárna na el. pohon a pořízen byl i parní stroj. V pivovaru se vařilo pivo světlé i černé. Roku 1942 byl na rozkaz ministerstva výživy pivovar ve Vlkavě zrušen a byl zde zřízen jen sklad Dobrovického pivovaru . Roku 1948 byla část bývalého pivovaru dána do pronájmu Jednotě hospodářského družstva v Nymburku a zřízena zde moštárna . Sklepy bývalého pivovaru byly zužitkovány ke skladování ovoce na zimu, kdežto lednice u velkostatku byla využita ke skladování brambor , v půdních prostorách se skladovalo obilí.

V r.1870 byl při železniční stanici Vlkava postaven cukrovar, který poskytl nebývalý rozvoj pracovních příležitostí obyvatelstvu obce i okolí. Růst obce byl doprovázen výstavbou občanské vybavenosti, z nichž podstatnou se stala roku 1910 výstavba obecné (dnes mateřské) školy . V roce 1930 měla obec historicky největší počet 595 trvale bydlících obyvatel, současný počet obyvatel trvale bydlících je kolem 380 .

V letech po první světové válce ovlivnila výstavbu obce místní podnikatelská aktivita i družstevní výstavba rodinných domů na pozemcích prováděné parcelace velkostatku. Obec se stala rovněž vyhledávaným místem letních pobytů městského obyvatelstva, na východním okraji území obce sousedícím s katastrem obce Loučeň, byla vybudována u lesního rybníka Jivák chatová osada.

Na sklonku 2.světové války se někteří vlkavští a čachovičtí občané zmocnili vojenských skladů nedaleko Jiváku s cílem podpořit Pražské květnové povstání ukořistěnými zbraněmi a municí. Obci tehdy hrozil osud Lidic a pravděpodobně jen díky rychlému postupu vítězných vojsk nebyla Vlkava vypálena. Po požáru cukrovaru u železniční stanice Vlkava (překladiště zbraní)byl rozvoj obce ochromen zničením místního zpracovatelského průmyslu.

  • Šimon Brixi (28. října 1693, Vlkava - 2. listopadu 1735, Praha), hudebník, varhaník a skladatel. Otec Františka Xavera Brixiho, jednho z největších českých barokních skladatelů.
  • Jan Josef Brixi (1. března 1711, Vlkava - 27. dubna 1762, Mělník), hudebník, varhaník a skladatel. Otec Jeronýma Brixiho, hudebníka a skladatele.
  • Zámek Vlkava, postaven roku 1736.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz