Vlčetínec

378 42, Vlčetínec, Tel.: +420 384 395 384, ou.vlcetinec@tiscali.cz
Vlčetínec/Společnost - Vlčetínec
Vesnice je obklopena rozlehlými poli, loukami a smíšenými lesy plnými hub — ráj pro houbaře. Na okraji vsi je obecní rybník, který je využit k chovu kaprů. Na návsi se nachází hasičská zbrojnice, požární nádrž a autobusová zastávka. O pár metrů níže je dětské hřiště a hostinec s možností ubytování.

Osada Vlčetínec nazývala se ve starších dobách Vlčetín a vznikla asi ve 13. století. První zmínka o ní je roku 1359. Tenkrát držel Kamenici, a tedy i obec Vlčetín — Dobeš z Bechyně, pán pro svou dobrotu poddanými milovaný. V Kamenici založil špitál, čili dům chudých, k oslavě Václava II. a dcery jeho Elišky. Na jeho vydržování přikázal příjmy ze vsi Vlčetína.

Po vymření rodu pánů z Bechyně roku 1389, patřilo panství Kamenické — i obec Vlčetín — pánům z Ústí, potom pánům ze Stráže, později pánům ze Šternberka, koncem 15. století koupili panství rytíři z Leskovce, po nichž přicházejí rytíři Malovcové z Malvic. Roku 1549 jmenovaná ves Vlčetín s ostatním panstvím Kamenickým jako majetek Malovců.

Roku 1618 v době povstání stavovského proti králi Ferdidnandovi II. patřil Vlčetín Zikmundu Matěji Vencelíkovi z Vrchovišť, majiteli panství Kamenického. Tomu byl pro účast na povstání vzat všechen majetek a r. 1623 prodán — t.j. město a zámek Kamenice, město Černovice a 27 vesnic — Španělu Jindřichu Paradysovi z Eskavie. Mezi oněmi 27 vesnicemi byl také Vlčetín. Jindřich Paradys zemřel roku 1638 bez vlastních dědiců. Jeho statky byly rozděleny na dva díly. Jeden díl — Černovice, v něm i ves Vlčetín, zdědil Martin Jindřich Paradys z Eskavie. Nutno podotknouti, že rodina Paradysů hrubě poddaný lid utiskovala.

Pozdější majitelé panství Kamenice, ke kterému patřil i Vlčetínec, rychle se po sobě střídali. Roku 1799 Jan Nádherný, roku 1806 Jan Josef Rilke, roku 1821 Eugen Vratislav z Mitrovic, roku 1825 Jan Kaňka.

Roku 1831 koupil panství Kamenice Jan Jindřich, svobodný pán z Geymüller, v jehož rodě trvá až dosud.

Roku 1848 byla zrušena robota, rolníci se stali svobodnými a obce svéprávnými.”
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz