Vlachovice (okres Zlín)

765 24, Vlachovice, Tel.: +420 577 324 026, obec@vlachovice.cz
Vlachovice/Společnost - Vlachovice
Vlachovice jsou podhorskou obcí, položenou v údolí mezi Bílými Karpatami na východě a Vizovickou vrchovinou na západě a severu, v nadmořská výšce okolo 350 m.n.m. Výškové převýšení v katastru obce není zas tak veliké, jen něco málo přes 300 m. Východně je nejvyšší místo vlachovského katastru, vrchol Vysoká (Lázky) 646 m.n.m. Většina katastru se nachází v nejsevernější části CHKO Bílé Karpaty.

Vlachovice patří k nejstarším obcím v okrese Zlín. Poprvé se připomínají k roku 1261 v zakládací listině kláštera cisterciáků ve Vizovicích. Vrbětice se poprvé připomínají k roku 1318. Vlachovice vlastnil starobylý svobodný rod Vlachovských z Vlachovic po nichž zůstaly v obci zbytky panského dvora a vodní tvrze „Kaštýl“, která byla posledním sídlem rodu. Zanikla po nájezdech uherských povstalců v letech 1703-1709. Jako první z Vlachovských z Vlachovic se připomíná Víšek k roku 1333 v tzv. Velehradském kodexu. Kolem roku 1548 byly Vlachovice se vším zbožím prodány mladšímu Podstatskému z Prusinovic, který vymohl u císaře Ferdinanda I. v roce 1556 povýšení na městečko. Výsadní listina je datována někdy před sv. Vavřincem (10. srpen) a uděluje obci znak, pořádání výročních trhů, které se dochovaly až do roku 1948, a usazování řemeslníků v obci. Znakové privilegium z roku 1556 používá obec ve svém znaku dodnes a je znázorněno i na obecním praporu. Vrbětice nikdy nesdílely ve své historii osudy Vlachovic a poddanské poměry zde byly velmi mírné. Obec patřila k hošťálkovskému panství a kromě nejnutnějších prací lesních nikdy nerobotovala. K roku 1620 se připomíná v pozemkové knize první vrbětický fojt, jehož fojství bylo dědičné. Za obcí v trati „Ďulův kopec“ bylo objeveno pohřebiště lidu popelnicových polí lužické a slezské kultury. Při rozsáhlých archeologických výzkumech bylo vykopáno velké množství popelnic i užitných nádob. Nálezovou zvláštností je objevení rituálních nádob, ojedinělých svými tvary. Nádoby nemají na Moravě obdoby. Bylo zde rovněž nalezeno množství nástrojů paleolitických lovců. (Zdroj: Wikipedie)

  • Kostel svatého Michaela archanděla
  • Socha svatého Floriána

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz