Vižina

Vižina, 267 24, Vižina, Tel.: +420 311 584 250, obec.vizina@c-box.cz
Vižina/Společnost - Vižina
Pozemní komunikace - obcí prochází silnice 115 Jince - Hostomice - Vižina - Řevnice - Dobřichovice.
Železnice - obec protíná železniční trať 172 Zadní Třebaň - Lochovice. Je to jednokolejná regionální trať, doprava byla zahájena roku 1901. Na území obce leží železniční zastávka Vižina.

(Zdroj: Wikipedie)

Poprvé se připomíná roku 1271, kdy odtud plynuly platy řádu křížovníků s červenou hvězdou v Praze. Již zpustlá ves patřila roku 1504 k osovskému panství. Později byla obnovena, během třicetileté války vypálena. V polovině 17. století byl na místě bývalé vsi a dvora postaven panský dvůr a ovčín. O několik let později tu na panské půdě vzniklo několik chalup a hospoda. Roku 1714 se Vižina opět připomíná jako ves. Když se v první polovině 18. století stala Vižina majetkem Kouniců, ti sem přivedli německé obyvatelstvo. Až do roku 1850 byla součástí osovského panství, kdy se osamostatnila. K Osovu připadla opět v roce 1976. Opětovně se osamostatnila v listopadu 1990.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz