Višňové

Višňové, 671 38, Višňové, Tel.: +420 515 339 130, info@visnove.cz
Višňové/Společnost - Višňové
Višňové je vinařskou obcí s 1100 obyvateli, dnes opětovně užívající status městyse. Městys Višňové najdeme jižním směrem nedaleko přírodního parku Rokytná. Zleva obec obtéká potok Skalička, na kterém se nachází rybník Jazírka. Ten najdeme za kopcem Stará hora, který je situován severně od městyse. Na jeho vrcholu nalezneme vyhlídku, ze které za pěkného počasí můžete zřít neskutečně rozsáhlý výhled východně na Pálavu, jižně do Rakouska, severně Jadernou elektrárnu Dukovany, západně se otevírá pohled na vesnice tímto směrem se nacházející.

(Zdroj: Wikipedie)

Višňové je první písemnou zmínkou zmiňováno v roce 1234. Tvrz v té době byla v majetku domácího roku Jana a Matouše z Višňové. Právě Jan z Višňové pravděpodobně patřil k členům družiny Přemysla Otakara II. v čase jeho působení na Moravě. Predikát Višňové je jeden z nejstarších na Moravě. Kostel s farářem Ottou je zmiňován v listině z roku 1253. Gotický kostel svatého Jana Křtitele ve středu městyse byl postavený na přelomu 13. a 14. století. Do romantického stylu byl upraven v letech 1894 až 1901. V podvěží je renezanční portál z roku 1596 s českým nápisem: „Léta páně 1596 wizdwižen a obnowen gest tento chrám Páně ke cti a chvále Boží nákladem urozeného a stateczného ritirze Jana Zahradezkého ze zahrádek na Wissnowem a Trstěnicích a urozené paní Barbori Wischnowské z Petrowcze manželky geho.“ V kostele pod kůrem je umístěn soubor 8 renesančních náhrobků z 16. – 17. století. Další 3 náhrobní kameny jsou instalovány na chodbě a schodišti zdejšího zámku.

Městys Višňové se nalézá na samém konci Jevišovické pahorkatiny. Tuto polohu dokládá i rozdílná nadmořská výška katastru o rozloze 1530 ha, která kolísá od necelých 400 m nadmořské výšky na jednom konci katastru po 270 metrů na druhém konci katastru ve směru západ východ. Polohově ho najdeme téměř ve středu mezi městy Miroslav, Moravský Krumlov, Moravské Budějovice a Znojmo.

Jižně od městyse jsou nádherné jižně orientované vinohrady. Katastr v tomto směru končí přehradou na říčce Křepičce v Krétách. Západně od vesnice se rozkládá Mikulovický les. Východně se otevírá již zmiňovaný jinde neopakovatelný výhled na pohoří Pálava.

V jižní části obce stojí zámek, který byl přestavěn z původní tvrze, obklopený krajinářským parkem s celou řadou vzácných dřevin. Je zaznamenána celá řada majitelů tak, jak se na tvrzi i panství střídali. V polovině 16. století páni Zahrádeční dali přestavět tvrz na zámek a pravděpodobně v té době byl založen i zámecký park se spoustou vzácných dřevin a bylin.

Dnešní podobu získal zámek roku 1831. Až do roku 1838 se majitelé panství poměrně rychle střídali, až Višňové koupili hrabata Spiegel-Diesenbergové, kteří vlastnily zámek až do druhé světové války. Ti nechali zámek přestavět klasicistně a upravovali i park. V roce 1945 přešel zámek včetně parku do státního vlastnictví. V polovině 20. století byly místnosti přestavěny, byl zřízen vodovod, ústřední topení a upraveno sociální zařízení. V zámku je umístěn výchovný ústav. V roce 2011 prošla rozsáhlou rekonstrukcí nejen budova zámku, ale i přilehlých budov. Před zámkem jsou sochy boha Herma a Persea.

V parku byly umístěny kamenné vázy, byla zřízena jeskyňka z neopracovaného vápence, tzv. Lurdská kaple s dřevěnou sochou Panny Marie. V nedalekém zákoutí je umístěna socha sv. Josefa. Do parku byla umístěna busta hraběte Kolovrata. Poslední majitelé nechali v sousedství zámku vystavět r. 1945 mrazírenský závod. Park o velikosti více než 15 hektarů jistě stojí za návštěvu vzhledem ke své unikátnosti. Na začátku 19. století zde bylo vysázeno množství cizokrajných dřevin, které se dochovaly dodnes. Za zmínku určitě stojí ojedinělý mohutný exemplář cedru libanonského (průměr koruny 15,6 m). Ten se stal Stromem roku Znojemska 2010. Z dalších dřevin je možné jmenovat např. jedli řeckou, kaštan jedlý, jinan dvoulaločný, svitel latnatý, jilm lysý, nahovětvec kanadský atd. Jerlín japonský při vstupu bránou do zámeckého parku obsadil druhou příčku soutěže Strom roku Znojemska 2012.

Z památek v obci stojí za zmínku vedle kostela sv. Jana Křtitele socha sv. Václava s památníkem obětí světových válek. Na náměstí vedle obchodního domu pod krásnou lípou najdeme sochu sv. Floriána, která byla renovována v roce 2012. Socha sv. Jana Nepomuckého stojí na mostě přes Višňovský potok. Renovací prošla na počátku třetího tisíciletí.

Významnou technickou památkou je Větrné kolo, které poblíž středu obce. Cestu nám ukáže místní značení.  

Regionálně se Višňové řadí mezi největší obce. Můžeme zde hovořit i o plné občanské vybavenosti vesnice. Najdeme zde ordinace lékařů, základní školu, mateřskou školu, řadu obchodů, služeb, živnostníků, firem, poštovní úřad, při úřadu městyse pak stavební úřad, matriční úřad. Zemědělská výroba je prezentována několika soukromými zemědělci a především pak Agroservis, 1. Zemědělská, a. s.

Turisticky zajímavé a navštěvované jsou vinařství Ing. Antonína Salety a Adámkovo vinařství s penzionem Bobule, Cyklopenzion, Větrné kolo, zámecký park se zámkem, přehrada v Krétách, rybník Jazírka, Stará hora se svým neopakovatelným výhledem do širokého okolí. Sám městys pak protínají tři velice zajímavé cyklostezky: Moravská vinařská, Mikroregionem Moravia, Páteřní cyklostezka Krumlovsko - Jevišovicko.

(Zdroj: Wikipedie)

  •     Zámek Višňové
  •     Kostel svatého Jana Křtitele, původně gotický z přelomu 13.-14. století, 1894-1901 romantické úpravy
  •     Socha svatého Václava s památníkem obětí světových válek
  •     Socha svatého Floriána z první poloviny 18. století stojí na náměstí vedle obchodního domu pod lípou. Renovace sochy proběhla v roce 2012.
  •     Socha svatého Jana Nepomuckého z poloviny 18. století stojí na mostě přes Višňovský potok
  •     Větrný mlýn z roku 1910, vybudován na popud Ferdinanda hraběte Spiegel-Diesenberg, později doplněno elektromotorem, po válce odstaven

(Zdroj: Wikipedie)

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz