Vísky (okres Blansko)

Vísky, 679 33, Vísky, Tel.: +420 516 475 822, visky@visky.cz
Vísky/Společnost - Vísky
Nedílnou součástí obce se staly občanské spolky – sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol a TJ Orel. Obcí vede cyklostezka a její okolí skýtá mnoho příježitostí pro letní i zimní turistiku ve zdravé, členité krajině s množstvím lesů, luk a polí. Při obecním úřadě působí Škola obnovy venkova Vísky, která organizuje vzdělávání, informační akce a další služby pro neuvolněné starosty a další funkcionáře především malých obcí z okolních mikroregionů.

Během roku probíhají v obci různé malé i větší akce, např. Ples sportovců, dětský karneval, hasičské soutěže, kácení máje, turnaj v malé kopané Vísky Cup s mezinárodní účastí, turnaje v kopané a floorbale, tradiční pou't s kolotoči a stánky, silvestrovské oslavy.

Již od roku 1770 začalo ve Vískách pravidelné školní vyučování. V té době však ještě nestála budova školy, ta se začala stavět až v roce 1889.

Poštovní úřad a sběrna poštovní spořitelny byla ve Vískách otevřena 1. září 1896. Poštovním výpravčím se stal, po šesti měsíční praxi u poštovního úřadu v Letovicích a po složení poštovní zkoušky v Brně, místní řídící učitel Jan Matoušek.

Roku 1897 založil Jan Matoušek místní knihovnu, která měla při svém zrodu 40 knih, za 7 roků pak již 257 knih.

Roku 1902 byla ve Vískách první hasičská stříkačka.

Roku 1904 byl ve Vískách založen čtenářsko-pěvecký soubor s názvem "Palacký"

V roce 1914 projel Vískami první automobil a o šest let později, roku 1920 zaznělo ve Vískách první rádio. Elektřina sem byla zavedena až roku 1924.

V roce 1945 obsadili školu, sokolovnu a všechny usedlosti němečtí vojáci, kteří však byli 9. května nuceni vesnici narychlo opustit.

Roku 1947 začal jezdit Vískami první traktor a roku 1950 byla vystavěna silnice mezi Letovicemi, Vískami, Paměticemi a Míchovem.

  •   Kostel svatého Michaela archanděla ze 13. století s gotickým zvonem

(Zdroj: Wikipedie)
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz