Vilémov (okres Havlíčkův Brod)

Vilémov, 582 83, Vilémov, Tel.: +420 569 449 800, radnice@vilemov.info
Vilémov/Společnost - Vilémov
Městys Vilémov má devět místních částí: Vilémov, Klášter, Dálčice, Hostovlice, Jakubovice, Košťany, Spytice, Zhoř a Ždánice. Samotný Vilémov a Klášter, hlavní centrum, má 815 obyvatel, včetně místních částí máme obyvatel 976.Průměrný věk je 44 let. V obci je 499 domů, z toho trvale obydlených je 335.   

Je to převážně zemědělská obec, která má 7 katastrálních území, na nichž hospodaří zemědělské obchodní družstvo a 3 soukromí zemědělci. Závod Antikoro zaměstnává asi 50 lidí a vyrábí struhadla, lopatky a poštovní schránky. Dále jsou zde dvě malá soukromá truhlářství, velkoobchodní firma s kovovým zbožím,  řeznictví, jeden autodopravce, dva elektrikáři,  brusička skla, opravář aut, dva obchody s potravinami a obchod s textilem , dvě hospody, pošta, ZOD Vilémov, knihovna, kadeřnictví, zdravotní středisko - praktický lékař, zubní lékař, dětský lékař, veterinář, základní školua se školní družinou, mateřská škola, mateřské centrum,tělocvična s posilovnou, kulturní dům, fotbalové hřiště, kostel sv. Václava a evangelický kostel. Za prací dojíždějí naši obyvatelé do Třemošnice, Chotěboře, Golčova Jeníkova, Čáslavi a Havlíčkova Brodu.   

Ve Vilémově se pořádá každoročně tradiční Svatováclavská pouť a chovatelský den koní s průvodem obcí, pouťový a velikonoční volejbalový turnaj,  zdobení velikonočního stromu, vánoční a velikonoční koncert v kostele sv. Václava, dětský karneval, dětský den, rozžíhání vánočního stromu, pomlázka, pálení čarodějnic, ZŠ a MŠ pořádají Mikulášskou nadílku, na zámku rodiny Reiských se pořádají  různé výstavy, besedy a koncerty. Každý rok se pořádá setkání důchodců, hasičský a obecní ples, májová veselice. Spolek žen Vilémovské boubelky pořádá v červnu Babský věneček.

Založení Vilémova souvisí s feudální kolonizací v období 12. století, kdy se na osídlování nových území Českého státu podílely řeholní řády. V roce 1119 založili Benediktýni klášterní areál Vilémov s hrazeným městečkem. Název Vilémov pochází od osobního jména Vilém, tak se totiž jmenoval jeden ze zakladatelů. Historie obce je velmi bohatá a tak uvádíme jen některá data.

 • 1278 - vypálení kláštera vojsky krále Rudolfa Habsburského
 • 1421 - dobytí kláštera husitskými vojsky
 • 1469 - vojenský střet Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem
 • 1727 - dostavěn barokní kostel sv. Václava
 • 1788 - zřízena škola v budově radnice, která vyhořela v roce 1843
 • 1865 - postavena nová radnice na nynějším místě
 • 1869 - zřízen poštovní úřad
 • 1878 - ustaven Sbor dobrovolných hasičů
 • 1893 - zahájeny úpravy městečka
 • 1897 - založen hospodářský, vzdělávací a zábavný spolek "Havlíček"
 • 1920 - založena Lidová škola hospodářská
 • 1919 - založena Tělovýchovná jednota Sokol ve Vilémově
 • 1923 - počátek elektrifikace
 • 1925 - vznik divadelního spolku "Tyl"
 • 1927 - vznik kina "Svornost"
 • 1930 - systematická kanalizace obce
 • 1934 - vznikl fotbalový sportovní klub
 • 1945 - znárodněn vilémovský závod na výrobu kovového zboží, později
 •            známý pod jménem Mars
 • 1948 - konfiskace vilémovského zámku barona Alfréda Reiského umístění
 •            druhého stupně základní školy do budovy zámku až do roku 1992
 • 1951 - politický proces s občany v rámci takzvané aféry "Hořínek"
 • 1957 - v procesu kolektivizace založeno JZD
 • 1968 - rekonstrukce staré budovy základní školy
 • 1969 - vybudování vodovodu
 • 1982 - stavba mateřské školy
 • 1985 - postaven kulturní dům
 • 1986 - dokončení vodovodního řádu, výstavba obecních garáží
 • 1989 - postaveno nákupní středisko
 • 1991 - vrácen zámek synovi původního majitele Prof. Reiskému, který se
 •            vrátil do Čech
 • 1992 - přístavba základní školy, opravy autobusových čekáren
 • 1993 - oprava kapličky a zvoničky, opravy hasičských zbrojnic ve Vilémově
 •             a v Klášteře
 • 1994 - postavena tělocvična, opraveny mostky v Klášteře a místních
 •             částech
 • 1995 - vydláždění prostranství před radnicí zámkovou dlažbou,odhalen
 •             památník obětem komunismu
 • 1996 - oprava fasády kostela a fary, oprava radnice - střechy, věže a hodin
 • 1996 - vybudován nový Babský rybník
 • 1997 - oprava střechy obecního domu v Jakubovicích, vrtané studně
 •            Ždánice, Točice, Jakubovice, Hostovlice
 • 1998 - plynofikace obce
 • 1999 - opravy místních komunikací po plynofikaci, rekonstrukce veřejného
 •            osvětlení
 • 2000 - úprava hřbitova, zřízení bezdrátového rozhlasu,provedena úprava
 •            náměstí vybudována kašna,položena zámková dlažba, upravena
 •            zeleň, osazeny lavičky, opravena zeď kolem kostela a fara
 • 2001 - vyčištění požární nádrže, plynofikace kulturního domu, sraz rodáků ,
 •            opravu všech zvoniček , nátěry čekáren, úpravu prostranství kolem
 •            pomníku padlých
 • 2002 - vybudovány chodníky ve Vilémově a Klášteře, opravena náves v obci
 •           Spytice
 • 2003 - úprava zeleně na náměstí, vybudovány další chodníky, založen spolek
 •           Vilémovských boubelek a první Babský věneček, obec získala v
 •           celorepublikové soutěži titul Vesnice roku 2003
 • 2004 - opraveny místní komunikace v obci Točice, vybudováno hřiště v Hostovlicích
 •           a víceúčelové hřiště ve Vilémově, opravena zastávka ve Ždánicích. Pátého
 •           července se v obci konalo setkání obcí se jménem Vilémov. Obec se
 •           zúčastnila soutěže o Evropskou cenu 2004 o obnovu vesnicea získala druhou cenu.
 • 2005 - pokračovalo se v budování chodníků, oprava školy, zateplení, fasáda
 • 2006 - vybudovány inženýrské sítě ke stavebním parcelám
 • 2007 - příprava dokumentací pro územní rozhodnutí vodovod Točice, Ždánice, Hostovlice, Jakubovice
 • 2008 - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí ČOV Vilémov, nová učebna v ZŠ
 • 2009 - demolice kravína za radnicí, začalo se s výstavbou sportovních kabin, demolice starých kabin
 • 2010 - dokončení sportovních kabin, setkání rodáků, dokončení výstavby nízkoenergetických domků

 

 

 • Heřman I. – opat vilémovského kláštera v letech 1200–1222, církevní diplomat, založil klášterní stříbrné doly v Německobrodsku.
 • Václav Ferdinand Carretto hr. Millesimo – 1669–1740, majitel vilémovského panství, stavebník kostela sv. Václava.
 • Josef Vulterin – kněz, spolutvůrce barokní kultury ve Vilémově, zasloužil se o vybudování kostela.
 • Filip Šedivý – vilémovský zednický mistr, vedl stavbu kostela.
 • Jan Josef Carretto hr. Millesimo – majitel vilémovského panství v letech 1756–1800, zakladatel nadace na podporu potřebných osob příbuzných šlechtických rodů, stavebník vilémovského barokního zámku.
 • Matěj Sojka – žil v letech 1740–1817, hudební skladatel, učitel hudby a varhaník.
 • Stanislav Vydra – 1741–1804, slavný český matematik a buditel, profesor na pražské universitě.
 • Josef Klenka – 1853–1932, znalec a průkopník tělovýchovy, zemský školní inspektor tělesné výchovy, sokolský činovník, hlavní redaktor Časopisu pro tělesnou výchovu, zasloužil se o zřízení hřiště ve Vilémově.
 • MUDr. Jan Kafuněk – 1861–1929, vilémovský lékař, specialista na oční a vnitřní onemocnění, kulturní pracovník a kronikář obce.
 • Josef Chadraba – 1893–1952, katolický kněz, děkan ve Vilémově, žalářován komunistickým režimem, zemřel v roce 1952 ve vězení na Mírově.
 • Josef Peca – 1923–1982, akademický malíř, studoval u Cyrila Boudy. Věnoval se především figurální malbě, jeho díla jsou v mnoha galériích.
 • Karel Stýblo – 1921–1998, lékař, zabýval se léčením tuberkulózy, v roce 1965 odešel do Nizozemska, jeho posledním působištěm byl Haag. V roce 1998, kdy byl navržen na Nobelovu cenu, umírá.

(Zdroj: Wikipedie)

 

 • Radnice byla postavena v letech 1856–1865, jednopatrová s bosovaným přízemím a středověkým rizalitem s vížkou, ve které je umístěn zvon a věžní hodiny.
 • Zámek byl původně renesanční tvrz přestavěná do dnešní podoby pozdně barokního zámku . V současné době se zde pořádají mezinárodní konference a sídlo zde má Institut pro výzkum mezinárodních vztahů.
 • Kostel sv. Václava je barokní, rozlehlá, jednolodní stavba s trojboce uzavřeným presbytářem a středověkou hranolovitou věží, jejíž základ je románský. Kostel byl postaven v letech 1726–1727.
 • Evangelický kostel byl přestavěn a vysvěcen v roce 1882 z bývalé továrny na turecké šály.
 • Vojenský hřbitov – v Klášteře u cesty vedoucí do Nasavrk stojí dřevěný kříž, kde byly v dobách bojů pochovaní rakouští vojáci, kteří zemřeli v polní nemocnici.
 • Mírová dohoda byla uzavřena v roce 1469 mezi uherským králem Matyášem Korvínem a českým králem Jiříkem z Poděbrad. Jiřík zde totiž obklíčil Matyášova vojska a v nedalekém Úhrově byl uherský král nucen podepsat příměří.

(Zdroj: Wikipedie)

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz