Vidlatá Seč

Vidlatá Seč, 570 01, Vidlatá Seč, Tel.: +420 461 631 261, vidlata.sec@worldonline.cz
Vidlatá Seč/Společnost - Vidlatá Seč
Obec Vidlatá Seč se nachází v lesnatém prostředí Českomoravské vrchoviny. Leží v nadmořské výšce 426 m.
Počet obyvatel: 302.

První zmínka o Vidlaté Seči je z roku 1120 v Kosmově Kronice české. Vidlatá Seč byla klášterní vsí kláštera litomyšlského. Když Karel IV. zřídil v roce 1344 v Litomyšli biskupství, připadla obec v roce 1347 biskupovi. Kolem Vidlaté Seče procházela kdysi obchodní Trstěnická stezka od Makova k Chotěnovu.

Obecní knihovna byla zřízena roku 1902. V roce 1795 se začalo v obci poprvé vyučovat a budova současné školy byla postavena v roce 1875. Od roku 1930 je přes obec zavedena pravidelná autobusová linka Litomyšl – Jarošov. V roce 1935 byl postaven obecní hřbitov.

Sbor dobrovolných hasičů byl v obci založen v březnu až květnu 1886, když vyhořelo stavení č.p. 38. První  motorovou stříkačku koupila obec v roce 1937. V roce 1990 byla zakoupena požární cisterna.
Jednotné zemědělské družstvo bylo založeno v roce 1949 a od roku 1959 začali společně hospodařit do té doby soukromě hospodařící rolníci.
K památkám Vidlaté Seče patří kaple zasvěcená Panně Marii ze 17. století. Nynější podoba je z roku 1771. Uprostřed vesnice se nachází pomník obětem z 1. světové války. Na budově školy je umístěna pamětní deska z 2. světové války věnovaná rodákovi – vrchnímu strážmistrovi Františku Famfulíkovi.

V obci působí několik drobných podnikatelů, je tu kulturní dům, základní škola pro 1. až 4. třídu a prodejna potravin
Vidlatou Sečí prochází značená cykloturistická trasa „Krajem Smetany a Martinů“ směrem na Jarošov a Dolní Újezd.

  • První písemná zmínka o obci pochází z roku 1167.
  • "Obecná škola s českým jazykem vyučovacím od 1.poloviny 19.století."
  • Od roku 1944 do konce 2. světové války se mnoho obyvatel Vidlaté Seče podílelo na protiválečném odboji. Jako základnu si ji také vybral začátkem roku 1945 vzniklý partyzánský oddíl Stalin, což připomíná i pamětní deska na domě ve středu obce.
  • r. 1983 obec postihly tři velké povodně (23.4.,29.4.,4.5.), voda pronikla do několika domů.
  • V letech 1984/1985 vybudována nová prodejna.
  • zápis v kronice Vidlatá Seč : "Hasičský sbor slaví 110 let a rovněž uplynulo 200 let od počátku vyučování v naší obci. Oslava se konala v sobotu 17.června 1995.Za účasti okresních hasičských sborů proběhlo hasičské cvičení okrsku Dolní Újezd. U příležitosti oslav 200 let počátku vyučování, otevřela se škola k prohlídce pro všechny účastníky slavnosti.Ve třídách se konala výstavka fotografií žáků z let minulých.....Počátky výuky jsou v kovárně v sousedním Makově. Dále se této záslužné práce ujal Václav Bulva - zedník a vysloužilý voják, který vyučoval r. 1795 v chalupě na louce k Chotěnovu. Dále zde byli učitelé Bouše, Josef Padrta jedni z prvních".

(Zdroj: Wikipedie)

  •     Venkovská usedlost na severní straně návsi
  •     Kaplička na Malé straně
  •     Památník obětem I. světové války

(Zdroj: Wikipedie)
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz