Vidice (okres Kutná Hora)

Vidice, 284 01, Vidice, Tel.: +420 327 596 177, vidice@cmail.cz
Vidice/Společnost - Vidice




Katastr obce je o výměře 1176 ha. Tato obec vznikla v roce 1960 sloučením obcí Roztěž, Tuchotice a Vidice. Od té doby je ,jako jedna obec – Obec Vidice.

Historicky tvořilo toto území součást malešovského panství, se kterým bylo spojeno již v průběhu 16. století.

ROZTĚŽ

Nachází se 386 m. n. m. a má 49 obyvatel. Jméno Roztěž se připomíná již koncem 14. stol. Bývaly zde 2 vladyčí statky, které byly svedeny na dvůr a v druhé polovině 15. stol. byl sloučen s malešovským panstvím. Podle pověsti zde stával „Hrad nad strží“ neboli „Černý hrad.“ Zda zde tento hrad skutečně stál nevíme. V roce 1669 zde vybudoval hrabě Jan Špork lovecký zámek. Zejména jeho syn František Antonín Špork se zasloužil koncem 17. stol. v souvislosti s výstavbou kláštera na Vysoké o dotvoření okolní krajiny, která si tento vzhled uchovala částečně dodnes (lipové aleje apod.).

Po Šporcích se zde vystřídalo více majitelů a až začátkem 19. stol. dědí tento majetek rod Dalbergů. V letech 1827-30 provedli nástavbu loveckého zámku o jedno patro. Poslední majitel z rodu Dalbergů – Karl Heribert provedl v letech 1909 – 11 přestavbu loveckého zámku podle architekta Leopolda Bauera v duchu vídeňského secesního klasicizmu na své sídlo, jak je vidíme v současné době.Po smrti rodičů dědila panství i se zámkem jeho dcera Maria-Anna Salm - Salm. Po druhé světové válce přešel zámek do vlastnictví státu a od roku 1946 vlastnili zámek novináři až do roku 2002. V současné době nový majitel zámku provádí velmi citlivě stavební úpravy se zachováním původního vzhledu zámku, pro potřeby soukromého sídla.

Kolem zámku se rozprostírá park, založený roku 1826, jako francouzská zahrada a upravený v letech 1908-12 podle návrhu Františka Thomayera. Francouzskou zahradu vystřídal anglický park, který volně navazuje na okolní lesy a svoji podobu si částečně zachoval dodnes.

Do katastru Roztěže patří ještě Lázně s kapličkou. Původně zde byly lázně, které byly cílem výletníků z Kutné Hory. Chodili sem Josef Kajetán Tyl, Jaroslav Vrchlický a další. Josefa Kajetána Tyla v roce 1834 procházky malebným údolím Vrchlice inspirovaly k napsání hry Fidlovačka a písně „Kde domov můj?“. Lázně zanikly a nadále zde zůstává hospoda.

Podle pověsti se na stromě nad studánkou v místech kde nyní stojí kaplička u Lázní zjevila Panna Maria. Nejdříve zde byla vybudována dřevěná kaplička, která nestačila pro poutníky a byla vybudována nová zděná kaple nad pramenem. V roce 1830 byla k okrouhlé kapli přistavěna loď a upraven okolní terén s chodbou k prameni studánky. Potřebný materiál na ni věnoval Karl Anton Dalberg. Konaly se zde tři slavné pouti roztěžské, jejichž sláva již postupně zaniká.

Ještě jedna mariánská kaplička je nahoře ve vsi Roztěž. Stávala zde dřevěná zvonička, která již setlela. Byla zde krásně vyřezávaná soška sv. Jana Nepomuckého, která byla v roce 1968 ukradena. V roce 1999 byla OÚ Vidice opravena.

STARÁ LHOTA

Osada Stará Lhota existovala již ve 14. století. Stávala v údolí Vrchlice jihozápadně asi 800 m od Malešova. Dnes již je zatopena vodou vodárenské nádrže na Vrchlici. Asi 10 min. chůze pod ni stával mlýn Rabštejnka. Nad tímto mlýnem na ostrohu nad Vejvanovským potokem stávala tvrz Rabštejn, která zanikla v průběhu 16. století. Nyní jsou zde jen málo znatelné rozvaliny zarostlé lesem.

NOVÁ LHOTA

Osada Nová Lhota s 15 obyvateli leží 375 m. n. m. a byla založena v 17. stol. na půdě malešovského panství. Při silnici k Tuchoticím stojí domek, který byl postaven po bitvě s Napoleonem u Lipska a proto se zde říká „ Laipsik“. Dříve zde byla kovárna a poté hospoda. Dnes je to již rekreační chalupa. Severně nad osadou se nachází významná krajinná oblast – usazeniny křídového moře. Jsou tvořeny pískovcovým a vápencovým tmelem bohaté na zkameněliny živočichů křídového moře.

TUCHOTICE

Leží asi 400 m n. m. a žije zde asi 41 obyvatel. Jedná se o prastarou obec, která se připomíná již začátkem 14. století. Stávala zde tvrz, která byla již v 16. stol. pustá. Poté obec střídavě patřila pod panství malešovské nebo suchdolské. Od roku 1810 zde již byla škola pro Tuchotice, Karlov a Vidice. V roce 1899 byla škola přestavěna do dnešní podoby. Bohužel již tato budova školy neslouží svému účelu. Rozbouráním starých domků vznikla okrouhlá náves s parčíkem, které vévodí stará kamenná zvonička. K této obci patří ještě osada Karlov, která byla založena v roce 1807 hrabětem Friedrich Karl Max Osteinem. První obyvatel byl Karel Kuchyňka z Karlova mlýna, který vybudoval prvý dům č.p. 1. Karlov má asi 40 obyvatel.

VIDICE

Leží 424 m. n. m. a žije zde asi 86 obyvatel. Dominantu obce tvoří kostel sv. Mikuláše se zvonicí, který již stál na začátku 14. století. Kostel v současné době svítí novotou. Jeho oprava byla provedena za vydatné finanční pomoci Obce Vidice. Vidice patřily v 14. a 15. století převážně kutnohorským měšťanům a poté k suchdolskému panství. Od 16. stol. patřily Vidice pod malešovské panství. Naproti kostelu v nově opraveném statku je sídlo obecního úřadu Vidice.

  •     Kostel svatého Mikuláše
  •     Památník občanů Vidic padlých v 1. světové válce

(Zdroj: Wikipedie)

 




Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz