Vícov

798 03, Vícov, Tel.: +420 582 376 859, obecvicov@seznam.cz
Vícov/Společnost - Vícov
Vícov byl osídlen v době sjednocování kmenů. Jméno Vícov odvozují autoři knihy "Moravská jména místní" od slova "viec", což je komparativní kmen slova mnoho - více, zčehož pak povstalo jméno Vícov. Podle historického výkladu ukazuje jméno ves nice Vícov na to, že toto jméno dostala pozakladateli vesnice, jenž se jmenoval Viec - odtud Viecóv statek. Jméno Viec nebylo ve středověku neobvyklé. Ve starých listinách se všakčasto vyskytuje jméno Vícek, což je totožné se jménem Václav. Krácením to hoto jména dvouslabičného najednoslabičné vniklo jméno Víc.

Vícov byl osídlen v době sjednocování kmenů.
Jméno Vícov odvozují autoři knihy "Moravská jména místní" od slova "viec",
což je komparativní kmen slova mnoho - více, z čehož pak povstalo jméno
Vícov. Podle historického výkladu ukazuje jméno vesnice Vícov na to, že toto jméno dostala po
zakladateli vesnice, jenž se jmenoval Viec - odtud Viecóv statek.
Jméno Viec nebylo ve středověku neobvyklé. Ve starých listinách se však často vyskytuje jméno
Vícek, což je totožné se jménem Václav. Krácením tohoto jména dvouslabičného na
jednoslabičné vniklo jméno Víc.
Roku 1355 - tedy za vlády Karla IV. vladyka Henzlín z Vícova koupil od Viléma z Náměště
dva lány v Žešově a dal si kup instalovati v zemských deskách. Okolnost, že jméno Vícov je
nutno odvozovati od slavanského osobního jména Víc nebo Viec
svědčí o tom , že ve Vícově nedošlo k německé kolonizaci jako na četných jiných
místech. O kolonizaci Vícova a jeho okolí jsou dohady. Lze předpokládat, že se tak stalo ve 12.
století, a že šlo o kolonizační podnikání vladyky, který se psal podle Vícova a měl svou tvrz na
místě dnešního Ježova hradu. Tvrz byla původně dřevěná a teprve později byla částečně
vystavena z kamene.
Vícov byl vladyckou a potom panskou vesnicí. Vrchnost neprovozovala vlastní hospodářství
ve Vícově, proto tam nebyl panský dvůr, nýbrž žila na blízkém hradě
z užitků, které jí plynuly z užitků od poddaných ve Vícově a v jiných vesnicích.
Zříceniny vladycké tvrze a pozdějšího Ježova hradu se zachovaly podnes.
Ježův hrad patřil spolu se Starým Plumlovem a Smilovým hradem ke skupině
historických sídel hrazených v lesích. Pod Ježovým hradem byla říčka Okluka
přepažená hrází a tvořila rybník, který se připomíná v 16. století. Zbytky hráze
jsou tam patrny dodnes. V roce 1513 byl Vícov spojen s panstvím plumlovským,
ale to již byl Ježův hrad pustý.
Ježův hrad nám připomíná starobylá pečeť obce Vícova z 16. století,
představujíc kulatou věž s cimbuřím a branou, pod níž leze ježek. Pečeť je opatřena
nápisem "Ježův hrad". Pojmenování Ježův hrad je zkomolený název staročeského
jména Ješek (Jan), tedy Ješkův hrad.
Zříceniny Ježova hradu jsou obestřeny řadou pověstí jako o černé paní
s dlouhou vlečkou, která chodí po hradní stezce nad Repešským žlebem a šatem
zametá cestu. Jiná vypráví o tom, jak vozka jezdí s černými psy na nízkém voze po staré hradní
cestě do údolí ke Klučím. Další vypráví o černé kvočně s 18 kuřaty a
o zakopaném pokladu ve skalní skrýši.
Roku 1355 vešel Henzlín z Vícova se svou manželkou Zbyňkou
na společenství statků a za tři roky jí dal ves Vícov do zástavy pro její věno.
Po smrti Henzlínově v r. 1376 upsali jeho synové Vojtěch a Smil 500 hřiven
své matce Zbyňce na svém statku ve Vícově. Ona pak vešla ve společenství
statků se svým synem Smilem.
V roce 1384 koupil od Zbyňky její majetek ve Vícově člen mocných pánů
z Kunštátu Ješek Puška z Kunštátu. Tak se stal Vícov vesnicí panskou.
V 15. století se dostal Vícov do rukou mocného rodu pánů z Kravař.
Roku 1466 zdědila panství Račice a Čechy s Vícovem Kunka z Kravař,
která byla provdána za Václava z Boskovic. Páni z Boskovic drželi Vícov
až do roku 1512. Toho roku koupil od Ladislava z Boskovic ves Vícov
s hradiskem (pustým hradem) Vilém z Pernštejna.
Od roku 1599 patřil Vícov Lichtenštejnům až do zániku poddanství
v roce 1848.
Z výše uvedeného textu si prosím vyberte něco z historie obce Vícov.
Obec Vícov leží v úpatí Drahanské vrchoviny a má 460 obyvatel. V jejím okolí se nacházejí
smíšené lesní porosty navštěvované turisty a houbaři pro svá krásná zákoutí a výhledy na Svatý
kopeček u Olomouce, Jeseníky a Praděd. Největší památkou je kostel sv. Floriána z roku 1749
a nedaleko se nacházející Boží muka . Je zde také možné navštívit zříceninu Ježova hradu. Obec
patřila mezi pokrokové a stále je. Po 1. světové válce bylo provedeno scelování pozemků a jejich
odvodnění. V roce 1930 byl vybudován skupinový vodovod pro celou obce spolu s Plumlovem.
V roce 1995 byla provedena plynofikace, v roce 1997 byl pro celou obec zaveden telefon.
V současné době se staví nové rodinné domy.

  •     Ježův hrad, zřícenina hradu
  •     Kostel sv. Floriána z roku 1749
  •     Boží muka
  •     Kříž

(Zdroj: Wikipedie)
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz