Vícenice u Náměště nad Oslavou

675 71, Vícenice u Náměště nad Oslavou, Tel.: +420 568 620 004, ouviceniceun@cbox.cz
Vícenice u Náměště nad Oslavou/Společnost - Vícenice u Náměště nad Oslavou
Území obce se rozprostírá v západní části Jevišovické pahorkatiny, na severovýchodě hraničí s Českomoravskou vysočinou, na severozápadě sousedí katastrální úzerní Vícenic s významnou přírodní oblastí Náměšťsko-Studeneckou rybniční soustavou. Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou se nachází v okrese Třebíč 5 kilometrů jihozápadně od Náměště nad Oslavou a cca 20 kilometrů východně od okresního města Třebíč.

Zemědělský charakter obce je dán její polohou v intenzivně obdělávané zemědělské krajině. Rozsáhlé plochy orné půdy obhospodařuje Agrochema, družstvo Studenec. Severovýchodně od obce provozuje svoji činnost kamenolom Vícenice, na katastrálním území obce se nachází rovněž vojenské letiště.

Obyvatelstvo vyjíždí za prací do okresního města Třebíč, do Náměště nad Oslavou, část občanů pracuje na vojenském letišti ve Vícenicích a v Sedleci, v Agrochemě družstvo Studenec - farma Vícenice, v kamenolomu Vícenice, část obyvatel zaměstnává Terwelis s.r.o. ve Vícenicích (pásová pila) a část občanů dojíždí za zaměstnáním na Jadernou elektrárnu Dukovany.

První písemné zprávy o obci jsou datovány rokem 1376, kdy zemské desky uvádějí vícenického faráře Kuníka z Račic.

O původu obce se vypravuje, že na místě nynější obce stávalo za dávných dob město s farou a pivovarem. V dávné válce bylo prý vše vojskem zbořeno až na několik holých zdí, "Více nic" nezůstalo, odtud prý slovo "Vícenice".

Ve středověku náležela ves Vícenice majitelům blízké Náměště. Poddaní robotovali vrchnosti v Náměšti při polním hospodářství a rybníkářství.

Fara bývala při filiálním kostele sv. Marka již v 1. polovině 14. století. K farnosti náležely vesnice Vícenice, Zňátky Častotice, Pyšel. Roku 1569 fara zanikla a Vícenice byly přifařeny k Náměšti.

V roce 1790 žilo ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou ve 32 domech 182 obyvatel, v roce 1835 ve 43 domech 292 obyvatel, v roce 1870 ve 44 domech 355 obyvatel, v roce nastupujícího století 1900 uvádějí již oficiální statistiky 402 obyvatel, počet domů tehdy činil údajně 55.

V roce 2001 měly Vícenice u Náměště 360 obyvatel žijících ve 104 trvale obydlených domech
 

  •     Kostel svatého Marka
  •     7 křížů – jeden u kostela, další v okolí obce
  •     Pomník padlých první a druhé světové války – nedaleko kostela
  •     Pomník T. G. Masaryka z roku 1932

(Zdroj: Wikipedie)
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz