Věžná (okres Pelhřimov)

395 01, Věžná, Tel.: +420 565 552 725, obec@vezna.cz
Věžná/Společnost - Věžná
Na okraji obce nahradil již od roku 1880 postupně starý původní hřbitov u kostela hřbitov nový, který slouží dodnes, a to i dalším 5 obcím, což je v našem kraji neobvyklé.

Na místní přírodu a okolí má svou činností vliv zejména intenzivně hospodařící Výrobně obchodní družstvo Kámen, které zásluhou vysoké koncentrace živočišné a přidružené výroby vytváří pracovní příležitosti pro většinu zdejších obyvatel. Do katastru naší obce patří část přírodní rezervace Kejtovské louky ležící 1,5 km severozápadně od vsi, kde je možné nalézt některé vzácné druhy rostlin, např. prstnatec májový či vachtu trojlistou. Procházka tímto výjimečně nedotčeným koutem přírody, stejně jako návštěva místních poměrně rozsáhlých lesů, má na člověka v dnešní uspěchané době přímo blahodárný účinek.

První zmínky o osídlení kraje jsou již ze 14. století, přesněji z roku 1358, kdy byl poprvé zmíněn původní kostel dnes zasvěcený svatému Jiří.

Ten v současné podobě, do které byl přestavěn roku 1733, s přilehlou farou tvoří největší dominantu obce. Jedenáct náhrobních kamenů na obvodových zdech z let 1558 až 1630 patřilo rodu Malovců, tehdejším pánům nedalekého hradu Kámen. Hlavní oltář kostela byl podle existujících záznamů postaven v roce 1764, zeď s bránou u kostela ohraničuje původní hřbitov a hned vedle stojí opuštěná fara s hospodářskými budovami.

Ve středu Věžné nelze přehlédnout ani novodobou dominantu obce, kterou je kulturní stánek postavený v 80. letech 20. století napojením na budovu bývalé školy z roku 1840. Zde sídlí obecní úřad a je tu i malý obchod. Další prostory bývalé školy jsou v současné době přestavovány na sociální byt. V objektu se rovněž nachází pohostinství se sálem.

V obci je nyní 76 popisných čísel a v současné době jen asi 128 trvale hlášených obyvatel (včetně osady Brná), kteří ještě většinou žijí v několika místních bytovkách, a to řadí obec v kraji bohužel na přední místo v poměru trvale obydlených nemovitostí k neobydleným. Ty jsou ve většině případů využívány k rekreačním účelům, takže ves ožívá především o víkendech a v období dovolených.

V poslední době se kromě dokončené postupné opravy kostela podařilo renovací pomníku padlých z 1. světové války a obnovou chodníků a zeleně změnit starý zanedbaný park na návsi. Pokračuje v mezích možností vylepšování místních komunikací a veřejných prostranství.

V roce 2008 obec zakoupila budovu fary, o jejíž opravu a zvelebení od té doby usiluje.

 

  •     Kostel svatého Jiří
  •     Fara

(Zdroj: Wikipedie)

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz