Věžky (okres Kroměříž)

768 33, Věžky, Tel.: +420 573 363 025, ou@obecvezky.cz
Věžky/Společnost - Věžky
V obci, která má 331 obyvatel (stav 1.1.2013) a rozloha katastru činí 643 ha, je obchod se smíšeným zbožím, 2 hostince, drobné  provozovny - galanterie, dřevovýroba, truhlárna, kartonážka, kovoobráběcí dílna, 2 autoopravny, výroba úpletů a další drobné řemeslnické práce. Je zde vybudován vodovod, plynovod, jednotná kanalizace a ČOV (r.2008), kabelový rozvod telefonu a další sítě. Dále je zde od r.2012 sportovně společenský areál - víceúčelové sportovní hřiště s umělým trávníkem (malá kopaná, házená, tenis, volejbal, nohejbal, košíková a lední hokej), antukové hřiště (volejbal, nohejbal) a zázamí (šatny, WC atd.). Autobusové spojení na trase Kroměříž - Morkovice a Kroměříž - Morkovice - Vyškov - Brno.

Ve Věžkách se  konají dvakrát ročně (začátkem května a začátkem září) celostátní prodejní zahrádkářské a hobby výstavy pro zahrádkáře, chataře a chalupáře.

Od r.1996 má obec vlastní znak a prapor, který je řešen tak, že v zeleném štítu jsou dvě stříbrné věže s cimbuřím a mezi nimi středověká zbraň - zlatý řemdych. Dva takové řemdychy měli ve svém znaku někdejší vladykové z Věžek a nově navrhovaný znak tedy připomíná i historii  obce. Zelené pole štítu symbolizuje zahrádkářství, jež obec v dnešní době proslavuje.
Místní část Vlčí Doly - historie a současnost

Obec Vlčí Doly, která se v  r.1960 sloučila s obcí Věžky, leží na hranici 3 okresů -  Kroměříže,  Přerova a Prostějova - v údolí, které se táhne podél pramenů Vlčí dolky, odtékající na úrodnou Hanou. Jméno Vlčí Doly je odvozeno od místní polohy. Vše nasvědčuje tomu, že obec vznikla v  dobách velmi dávných. Její původ se odvozuje od četných jam a dolů, v nichž se při příchodu Slovanů zdržovali vlci.

Z historických dokladů jsou první písemné zmínky zachovány již z r.1377 a to Wlciedol a Wlezidol. Tak jako jinde i zde se střídali různí majitelé. Jan z Ticích Dolů, Zbyněk z Dřínova, Ctibor z Věžek, Mikuláš ml. z Hrádku. V době 30-ti leté války osada skoro úplně zpustla. Vlčí Doly jsou samostatná  katastrální  obec, která má rozlohu 169 ha, náležela dříve ke dvěma panstvím - částí ke Dřínovu a částí k Věžkám. Farou náleží od r.l786 do Pavlovic. Děti původně navštěvovaly farní školu v Pavlovicích, na Dřínově a později ve Věžkách.

V současné době je v obci vybudován vodovod, plynovod, kanalizace a kabelový rozvod  telefonu. Původních 240 obyvatel se dnes snížilo na 66 (stav 1.1.2013).
Společenský život a kultura

Stále aktivními spolky jsou Sbor dobrovolných hasičů ve Věžkách a Vlčích Dolech, Sdružení rodičů Věžky a Myslivecké sdružení. Hasiči pořádají cvičení, zúčastňují se soutěží a různých akcí v okolí. Sdružení rodičů Věžky pořádá dětské karnevaly, odpoledne plná her a další zábavné akce pro děti. Myslivci se starají o přírodu, pořádají besedy a „poslední leče“.

Sokol, který měl dříve bohatou činnost (fotbal, hokej, odbíjená, stolní tenis, ZTV) v současnosti udržuje sportoviště pro děti.

V obou částech obce se provádí stavění a kácení máje, chození s medvědem a Mikulášem.

Nejzdařilejší akce byly – sjezd rodáků – 650-ti leté výročí obce Věžky, svěcení praporu, 70-ti leté výročí Sboru dobrovolných hasičů Věžky a 50-ti leté výročí dobrovolných hasičů Vlčí Doly.

Dříve se uskutečňovaly velké dožínky a různé plesy. Avšak největší a vrcholnou akcí bývají zahrádkářské výstavy v měsíci květnu, srpnu a říjnu, kterých se zúčastňuje přes 50 tisíc návštěvníků z celé republiky. Pro tyto akce jsou připraveny velká záchytná parkoviště, kyvadlová doprava a celý areál s různými sortimenty, atrakcemi a občerstvením.

Ke stabilitě obce se zajišťuje bytová výstavba – postavila se řadová výstavba rodinných domků, postavil se bytový dům se 7 byty a jsou připravena stavební místa s inženýrskými sítěmi.

V současné době se zpracovává projekt úpravy parku, výstaviště a přilehlých prostor k sportování a rekreační činnosti.

V programu obnovy vesnice je pamatováno s posílením drobného podnikání, aby se zlepšily pracovní příležitosti. Je pamatováno také na opravu a udržování kulturních památek. Byla zhotovena komunikace, spojující obec Vlčí Doly s Věžkami, byly opraveny komunikace v obcích a opravy budou dále pokračovat i úpravami veřejných prostranství a životního prostředí tak, aby byli občané spokojeni a v obci se jim líbilo.

První zpráva o Věžkách pochází z r.1348. Už tehdy tu stávala tvrz, podle níž se její majitelé psali vladykové z Věžek. První z nich se jmenoval Jenčík z Věžek. Poslední z rodu tu žil ještě r.1466. Potom tvrz zpustla a vrchnosti se začaly střídat. Byli mezi nimi Stojanové z Přestavlk, Zástřizlové a Podstatští. Po krátkém čase byla tvrz obnovena. Těsně před bělohorskou dobou tu žil Václav Jindřich Přepyský z Rychnburska, který se zúčastnil stavovského povstání. Vdova po něm statek r.1638 prodala a po r.1640 všechny  zprávy o tvrzi mizí.

Po několikerém střídání vrchnosti  koupili  r.1747 statek ve Věžkách bratři z uherského  Šlechtického rodu Vajajů - Jan Antonín a Leopold Josef, kteří v místech zaniklé tvrze postavili  barokní panský dvůr. Vajajové statek prodali už v r.1736 rodu Weisserburků, kteří jej v r.l863  prodali za 320 000 zl. velkoprůmyslníkovi Abrahamovi Popperovi, Mořici Redlichovi a Jonáši Friesovi. Po smrti Abrahama Poppera a Mořice Redlicha je odevzdána polovina Theodorovi a Gustavovi Redlichovým, povýšeným do stavu šlechtického. Posledními majiteli panství byli Oto a Dr. Felix Redlichovi. Weissenburkové ve Věžkách postavili v polovině 19. století na místo  barokní stavby nevelký, ale architektonicky zajímavý zámek, který se však záhy stal jen příbytkem pro panské úředníky až do r,1945.

V r.1904 byl postaven Gustavem Redlichem v  krásném renesančním slohu kostel, který byl 6.11.1904 vysvěcen za účasti několika set občanů z Věžek a širokého  okolí,  vysokých církevních hodnostářů z Brna, Olomouce, Kroměříže a Vídně. Pod kostelem se nachází hrobka rodiny Redlichů.

Na místo staré - nevyhovující školy - byla postavena nová moderní škola, kde bylo 7.4.1907 zahájeno vyučování a nastoupilo do ní 84 žáků. Až do roku 1945 převážná většina občanů pracovala na zdejším velkostatku, který byl r.1945 rozparcelován.

V parku lze  mimo  jiné  shlédnout památný strom - platan - stáří přes 280 let, výška 28 m,  obvod kmene ve výši 100 cm od země je 597 cm a ve výši 55 cm od země je 627 cm.

Necelý kilometr za obcí směrem na Kroměříž stojí pomník amerického pilota Jamese Hoffmana, který zde padl 22.8.1944 při leteckém souboji s německými stíhači.

  •     Zámek Věžky
  •     Kostel sv. Alžběty

(Zdroj: Wikipedie)
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz