Veselý Žďár

580 01, Veselý Žďár, Tel.: +420 569 489 421, obec@veselyzdar.cz
Veselý Žďár/Společnost - Veselý Žďár
V 16. století měla obec již 65 domů. Dnes je v obci 210 čísel popisných a 535 trvale žijících obyvatel. V brzké době však očekáváme další nárůst, neboť jsou postupně stavěny a  dokončovány  nové rodinné domky.  V roce 2009  bylo nově  zasíťováno 6 parcel pro rodinné domky v lokalitě Chlum.
Obec svojí polohou láká také k rekreaci a odpočinku. Uvnitř obce i na jejích okrajích je mnoho domků využíváno k rodinné rekreaci. Okolní lesy a krajina s výhledem na hrad Lipnici a na údolí Sázavy  zvou  k příjemným procházkám v každém ročním období. V létě i v zimě je naše obec hojně navštěvována turisty, cykloturisty a běžkaři, kteří využívají především Pelestrovské lesy  k odpočinku  i sportovnímu vyžití.

Dopravní obslužnost je zajištěna dvěma autobusovými linkami Havlíčkův Brod – Okrouhlice –Světlá a Havlíčkův Brod – Lučice – Světlá. Většina našich občanů dojíždí za prací do Havlíčkova Brodu a další jsou zaměstnáni ve firmě AGRO Posázaví Okrouhlice, která má farmu v naší obci. Spádovou oblastí je město Havlíčkův Brod.

Obec udržuje slavnosti poutě a posvícení. Při příležitosti poutě v obci byly v minulosti  pořádány sjezdy rodáků, první při slavnostním předání dokončené opravy památníku padlých, druhý při příležitosti vysvěcení obecního znaku a praporu a třetí k 50. výročí otevření nové budovy školy.  Každoročně děti ZŠ a MŠ připravují  vánoční besídky pro rodiče a naše seniory spojené s vánočním programem a malým občerstvením. Byla opravena kaple             sv. Václava, ve které je instalováno el. zvonění a v kapli jsou pravidelně  slouženy mše svaté. Také Církev československá husitská koná pravidelně bohoslužby ve své modlitebně. Obě církve se dobře snášejí a při významných výročích obce  pořádají společnou bohoslužbu. Je to velmi dobrý příklad toho, jak bychom se měli k sobě chovat všichni.

Každý rok ve spolupráci se ZŠ a MŠ připravuje SPOZ vítání do života našich nejmenších občánků. Vítání je provázeno pásmem básniček a písní, které hrají děti na hudební nástroje. Každé miminko si odnese malý dáreček a maminka kytičku. Všichni zúčastnění se zapisují   do pamětní knihy, která je krásně ilustrována naší místní malířkou.  Dětí je hodně a tak pořádáme vítání občánků dvakrát ročně. Obec  a SDH se podílejí i na ukončení školního roku. V MŠ jsou předškoláci pasováni na školáky a je pro ně připraveno menší divadelní vystoupení, v ZŠ jsou děti odměněny za svoji celoroční práci balíčkem laskomin od hasičů a ti je také upozorňují na možné nástrahy a nebezpečí, které je může potkat o prázdninách. Rozdávají se odměny za sběr bylin, loučíme se všichni s páťáky, kteří odcházejí do školy v Havlíčkově Brodě a dostávají od nás drobné dárky na památku  a nakonec je také starosta obce  ohodnocen dětmi a učiteli závěrečným vysvědčením za svoji práci.

V září všichni společně zahajujeme nový školní rok a vítáme malé prvňáčky. Během celého roku se   podílíme na zajištění gratulací našim seniorům, kteří dostávají od 75 let každoročně dárkový balíček u příležitosti svých narozenin. Celý rok pak končí vánoční besídkou, při které se scházejí nejen naši nejstarší občané, ale všechny generace. V loňském roce jsme uspořádali rozsvěcení vánočního stromu. Na programu se podílela ZŠ a ač to bylo poprvé, sešlo se na návsi mnoho lidí. Rozsvěcení bylo úspěšné a doufáme, že jsme založili novou tradici.

První doklad o existenci naší obce máme z roku 1379, kdy nacházíme ve starých listinách  jméno „ Zdar“.

Byl zde tehdy arcibiskupský statek patřící k Herálci. Po roce 1420 , to je v době husitských válek, patřil Žďár k Lipnici. Po Bílé Hoře byl Žďár konfiskován a připojen k Habrům k majetku francouzského šlechtice Verniera. ( 1636).

V obci byly dva panské dvory. „Ve Dvoře“ ( Benákova chalupa ). Jeho pole a louky daly vzniknout Familiantskému spolku. Původní dvůr byl v roce 1591 pustý. V roce 1654 byl ve vlastnictví Jana Hendrycha z Lewenfelsu, císařského rychtáře v Německém Brodě, jako rytířský statek.

V letech 1787 – 1848 byl součástí okrouhlického panství. V roce 1876 byla naše obec rozloučena s Okrouhlicí a znovu vzniká samostatná obec.

Druhým dvorem byl Pelestrov. V roce 1946 v době úmrtí lesního rady Matouška patří dvůr k panství Větrný Jeníkov. O kněžně Pumerandě se žádný historický dokument nezmiňuje.
V dokumentech Schaler des Konigreichs Bohmen 1785- 90 sepsané Schalerem se píše : „ V roce 1709 stanovil Jan Petr hrabě Straka z Nedabylic “ – k panství náleží obec Wesely Ždiar neboli Saar se zámkem.

Z historických dokumentů je zřejmé, že občané Veselého Žďáru pečlivě udržovali svoje louky a pole. Velká pozornost byla věnovaná výsadbě ovocných stromů podél cest a výsadbě lip a jasanů uvnitř obce. Vzhledem k tomu, že obcí neprotéká žádný vodní tok, byla značná pozornost věnovaná stavbě a údržbě rybníků, studní a od počátku 20. století stavbě vodovodů.

  • kaple
  • pomník padlýchHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz