Ves Touškov

333 01, Ves Touškov, Tel.: +420 377 880 131, obecvestouskov@volny.cz
Ves Touškov/Společnost - Ves Touškov
Obec se může pochlubit slavným rodákem ThDr. Vilémem Schneebergerem, který se v obci narodil 28. května 1928. Byl českým teologem, kazatelem, spisovatelem, překladatelem a superintendentem Evangelické církve metodistické. Působil jako kazatel ve sborech v Praze a v Jablonci nad Nisou. Úřad superintendenta zastával v letech 1968-1989. Po dvě volební období byl předsedou Ekumenické rady církví. Patřil k předním znalcům života a díla Johana Wesleye. S manželkou Věrou měl dva syny. Zemřel 3. prosince 2006 v Praze.

Novodobá historie školy se počala psát 5. září 1945, kdy bylo provedeno její slavnostní otevření po osídlení obce českými obyvateli. Prvním správcem a učitelem školy byl pan Václav Bečvář. Škola byla dvoutřídní, později jednotřídní. Ředitelkou a zároveň poslední učitelkou byla paní Alena Tomanová, která na škole působila od roku 1964 až do roku 2003, kdy byla škola pro nedostatek žáků zrušena.

Řada místních občanů je zapojena v občanských sdruženích, která se významnou měrou podílejí na kulturním, společenském a sportovním životě obce.
     
Do kalendáře Mysliveckého sdružení Háj již nesmazatelně patří střelecká soutěž na asfaltové holuby v měsíci červenci a v červnu den plný her a soutěží pro dětské obyvatelstvo obou našich obcí. Pozadu nezůstávají ani členové Sboru dobrovolných hasičů, kteří jsou nejenom páteří jednotky SDH obce, organizátory soutěží v požárním sportu na území obce, ale především tradičním pořadatelem Maškarního reje pro děti.

Významnou kulturní akcí je tradiční pouť. Ta se slaví v červenci na sv. Markétu.

O propagaci jména obce v regionu Plzeňského kraje se stará oddíl ledního hokeje místní TJ Sokol, dvojnásobný vítěz I. A třídy sdruženého hokejového přeboru Plzeňska.

Mimořádně rozlehlou a v mnoha směrech Letecký snímekpozoruhodnou náves vymezují velké statky se stavební výbavou převážně z 19. a 20. století. Koncepčně založené půdorysné uspořádání vsi je velice podobné nedalekým obcím Lochousice a Úherce (okres Plzeň-sever). V místech někdejší fary čp. 1, patrové stavby z přelomu 18. a19. století, stojí dnes nevzhledná správní budova bývalého zemědělského družstva. V prostoru návsi stojí řada dosud hodnotných lidových domů, např. č.p. 25 a 39 a je v severozápadní části ukončena kostelem sv. Markéty. Ves byla v listopadu 1995 prohlášena MK ČR za památkovou zónu lidové architektury.

Kostel sv. Markéty, který se jako farní uváděl již k r. 1352. Kostel původně gotický byl r. 1846 v lodi prodloužen a doplněn kruchtou a věží. Fasády jsou novogotické z poslední velké opravy z konce 19. století. Fasáda byla rekonstruována naposledy ve 2. polovině 90. let 20. století, při které byl ve stěně lodi objeven a přiznán původní vstup do objektu s hrotitým gotickým portálem. Kostel je jednolodní orientovaná stavba s věží na západní straně. K pětibocKostel sv. Markétye uzavřenému gotickému presbytériu přiléhá z jižní strany sakristie s oratoří v patře. Interiér lodi je plochostropý, upravený během velké empírové přestavby, tehdy byla zřejmě odstraněna i žebrová klenba v presbyteriu. Hlavní oltář sem byl údajně přenesen r. 1845 z děkanského kostela v Plzni. Varhany jsou třídílné, rocaillové z počátku 19. století.
     
V prostoru před kostelem stojí pamětní kříž a pomník obětem 1. světové války. Historický význam mají barokní sloup se sochou Panny Marie a socha sv. Jana Nepomuckého. Obě sochy byly v letech 2000 a 2001 nákladem obce za přispění státu restaurovány. V roce 2005 byla socha Panny Marie zcizena a na místě zůstal jen podstavec se sloupem.

V parčíku na návsi stojí památník, který byl za přispění obce a spolků vybudován na počest básníka J. W. Goetha, který dle starých dokumentů v naší obci přenocoval. Pomník byl slavnostně odhalen 22. 3. 1932 v den stého výročí básníkova úmrtí.

  •     Vilém Schneeberger (1928−2006), teolog a spisovatel

(Zdroj: Wikipedie)

  •     Kostel svaté Markéty
  •     Socha Panny Marie Immaculaty u hřbitova
  •     Socha svatého Jana Nepomuckého na návsi

(Zdroj: Wikipedie)

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz