Vepřová

592 11, Vepřová, Tel.: +420 566 666 527, obec.veprova@tiscali.cz
Vepřová/Společnost - Vepřová
Dominantou obce je kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici, která stojí uprostřed návsi od roku 1861. U vchodu byly v roce 1922 zasazeny dvě mramorové desky se seznamem padlých v 1. světové válce. Obec Vepřová patří už od dávné minulosti z větší části k farnosti borovské a z menší části k farnosti.

Ves dostala jméno po místu, kde se chovalo mnoho vepřů. V roce 1502, kdy věnoval Hynek Boček z Kunštátu odůmrť Polné u Přibyslavi, patřila k přibyslavskému panství i Vepřová. Až do roku 1850 zůstala součástí panství Polná-Přibyslav. Poté patřila politicky nadále do Čech ( od roku 1884 Chotěboř). Ve Vepřové pracoval mlýn s pilou a v okolí se těžilo ložisko železné rudy. V roce 1786 byla ve Vepřové postavena první dřevěná škola. Při velkém požáru v srpnu 1914 vyhořelo 8 stavení a zemřel 1 člověk.


  • Karel Starý (1838-1898) profesor a autor učebnic, např. "Obrazy z přírody", "Život zvířat"
  • Školu ve Vepřové navštěvovala spisovatelka Františka Kolářová - Vlčková (1883-1956)
  • Michal Němec z Vepřové zvítězil v r. 1997 v juniorské kategorii na Národním mistrovství v silovém trojboji v Jihlavě
  • Kaplička na návsi

(Zdroj: Wikipedie)
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz