Veltruby

Sportovní, 280 02, Veltruby, Tel.: +420 321 795 732, veltruby@veltruby.cz
Veltruby/Společnost - Veltruby
Obec Veltruby se nachází severozápadně od města Kolín v centru tzv. "Lužních lesů". Zachovalé zbytky lužních lesů a zamokřených luk s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů jsou podle zákona o ochraně přírody maloplošná chráněná území.

O původu jména obce vypráví stará pověst, podle které kněžna Libuše, která se v těchto místech ztratila při lovu, velela "troubiti" a dle toho byla zdejší osada nazvána Veltruby. Vesnice, o níž je první písemná zmínka z roku 1388, se skládá z historických částí. Západní část, nejblíže Labi, stojí na místě zaniklé vsi Jezeřany, která stávala u Labe a byla uváděna se dvěma dvory a s tvrzí. V husitských válkách ves zanikla a zůstal zachován pouze kostel a hřbitov. Východní část vznikla kolem velkého dvora s návsí, táhnoucí se až na východ ke státní silnici.

V současné době žije v obci Veltruby 976 obyvatel. Dnešní zástavba obce je různorodá, tvořená převážně rodinnými domky, několika bytovkami, chalupami a zemědělskými usedlostmi. Dobré dopravní spojení (autobus, železnice) předurčuje obec k dalšímu rozvoji. Na katastru obce se nachází velké množství ložisek štěrkopísku. V obci je základní škola pro 1.-5. ročník a mateřská škola. Tyto školy navštěvují i děti z Hradišťka I. Uprostřed obce stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie z 50. let předminulého století, který je v současné době za přispění církve, občanů a obce v rekonstrukci.

  •     Kostel Nanebevzetí Panny Marie - novobarokní kostel z 50. let 19. století
  •     Boží muka pod památnou lípou
  •     Výklenková kaple na návsi
  •     Další výklenková kaple u silnice do Kolína

(Zdroj: Wikipedie)

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz