Velký Valtinov

471 25, Velký Valtinov, Tel.: +420 487 762 490, obec.velky.valtinov@atlas.cz
Velký Valtinov/Společnost - Velký Valtinov
Obec má katastrální výměru 1 005 ha,z toho lesní půda 303 ha, zemědělská půda 572 ha, rybníky a ostatní vodní plochy 70 ha, zastavené plochy 11 ha a ostatní plochy 11 ha. V katastru obce se nachází 61 domů a 24 objektů pro individuální rekreaci. Obec má 174 obyvatel.

Do konce roku 1990 byl integrovanou součástí Jablonného v Podještědí. Od 1. ledna 1991 je samostatnou obcí.

(Zdroj: Wikipedie)

14. století

V roce 1383 koupili Valtinov od pánů u Jablonného a z Lemberka Berkové z Dubé, páni na Milštejně a Lipém. Za jejich vlády byla ve Valtinově pravděpodobně postavena tvrz. Nejstarší dochovaná písemná zmínka o tvrzi je z roku 1399, kdy byl na ní usazen zeman Jan Blekta z Útěchovic.

15. století

Roku 1402 Jan Blekta panství vykoupil z manské závislosti na hradě Lipém od Berků z Dubé. Přes četné změny, ke kterým z důvodu rodiného dělení rodu Blektů z Útěchovic docházelo, zůstal Valtinov s tvrzí střediskem správy panství, takže tvrz byla trvale osídlena a upravována i v době husitských válek.

16. století

V roce 1575 došlo k rozdělění obce na dvě části, Horní a Dolní Valtinov. V roce 1578 byl v Horním Valtinově postaven malý zámeček.

17. století

Horní Valtinov s patřil až do roku 1615 Blektům z Útěchovic. Od nich ho koupil pan Jan mladší Odkolek z Újezdce a to za 5300 zlatých rýnských. Po bitvě na Bíle hoře byl Jan Odkolek odsouzen ke ztrátě celého jmění, tedy zámečku Horní Valtinov s poplužním dvorem, vsí se sedmi poddanými, mlýnem a ostatním příslušenstvím. Jan Odkolek se proti tomuto rozhodnutí odvolal a skutečně se 30. května 1626 dočkal osvobození. Jeho panství však mezitím v roce 1624 koupil pan Jindřich Volf z Dubé a Lipé a to za 6500 kop míšeňských.

Dolní Valtinov Blektové z Útěchovic prodali v roce 1602 a to včetně renesančního zámečku, na který původní tvrz přestavěl v roce 1600 Jiří Jetřich Blekta z Útěchovic. Panství potom rychle střídalo majitele, až se v roce 1608 stalo majetkem Kryštofa z Donína. V roce 1623 patří panství purkrabímu Konrádovi z Donína, ale v rámci konfiskací po bitvě na Bílé hoře je Donínům panství zabaveno a to včetně vsi Postřelná, Husí Krk, Brniště a osady Tlustecká a Růžová. Do roku 1634 patří Dolní Valtinov Albrechtu z Valdštena a po jeho smrti panství na podzim 1634 koupil rytíř Gerhardt z Wachtentungu, který si na zámečku zařídil rodové sídlo. Wachtentungové roku 1667 panství prodali Danielu Pachtovi z Rájova.

18. století

Horní Valtinov v roce 1718 koupili Pachtové z Rájova a obec tak měla opět jednoho majitele.

Zámeček v Dolním Valtinově nechal roku 1728 Jan Jáchym Pachta přestavět do barokní podoby. O rok později nechal u silnice k zámku postavit kostel sv. Jana Nepomuckého.

19. století

V roce 1867 pro nevypořádané dědické záležitosti byli Pachtové z Rájova nuceni panství Jablonné i s Valtinovem prodat a od této doby bylo panství i zámek výhradně ve vlastnictví bohatých továrníků a průmyslníků.

Zámeček Horní Valtinov byl roku 1878 prodán Dr. Gustavu, svobodnému pánu ze Schlesingeru. V letech 1881 - 1893 došlo k rozpalcelování pozemků a to včetně zámečku. Ten v roce 1878 přechází z rukou Josefa Vazače, bývalého polesného a ředitele lesnické školy v Bělé pod Bezdězem, do rukou velkoprůmyslníka Gustava Grasse z Horního Podluží.

V Dolním Valtinově byl vybudován pivovar, který měl v roce 1878 kapacitu 1300 hektolitrů.

20. století

Zámeček Horní Valtinov ztratil funkci panského sídla a byl Gustavem Grassem přestavěn na hospodářský dvůr. Roku 1922 ho zdědil jeho strýc Dr. Fridrich Pergelt, jehož rodina byla na konci 2. světové války na zámečku vyvražděna. Po válce byl hospodářský dvůr i s pozemky konfiskován. V současné době je soukromých rukou a prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

V roce 1915 měl pivovar v Dolním Valtinově kapacitu 3800 hl a používal vlatní etiketu a lahve. V roce 1924 odkoupil veškerá práva na vaření piva Litoměřický pivovar a v roce 1929 výrobu zastavil. V roce 1932 byla ve zrušeném pivovaru založena tavírna sýrů firmy Paul & Söhne. Postupně si pronajali další objekty včetně zámečku v Dolním Valtinově a během 2. světové války si objekty zakoupili. Za války zde pracovali zejména zajatci, převážně Francouzi. Po válce byla firma znárodněna a postupně přešla pod národní podnik Libereckých mlékáren a pak pod Severočeské mlékárny, n.p. Bohušovice nad Ohří. V roce 1982 pracovalo v továrně 72 zaměstanců, z toho 15 Vietnamců. Barokní zámeček byl po celé toto období spojen s osudy podniku až do roku 1983, kdy vyhořel a od té doby je v havarijním stavu.

  • Kostel sv. Jana Nepomuckého byl roku 1729 postaven Janem Jáchymem Pachtou z Rájova původně jako velká kaple na někdejším hřbitově. Při rekonstrukci v roce 1997 byla objevena vzácná malba iluzivního oltáře. V sousedství kostela je řada soch svatých, Kalvárie, kříž s Kristem a masový hrob vojáků z Bitvy u Hochkirchu z roku 1758. Je zde i památník obětem obou světových válek.
  • V horní části obce (Františkov - v zatáčce u silnice do Jablonného v Podještědí) nachází zámeček Horní Valtinov přestavěný na panský statek
  • Zámek Velký Valtinov se nachází v dolní části obce za budovou bývalé sýrárny. V roce 1728 byl přestavěn do barokní podoby. Po roce 1940 se stal součástí areálu sousední výrobny sýrů. V roce 1983 vyhořel a od té doby zůstal v havarijním stavu. Celý areál sýrárny s někdejším zámkem je veřejnosti nepřístupný.

(Zdroj: Wikipedie)

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz