Velký Luh

351 34, Velký Luh, Tel.: +420 354 596 297, obecv.luh@seznam.cz
Velký Luh/Společnost - Velký Luh
Obec Velký Luh (německy Grossloh) byla založena v roce 1726 na tehdejší cestě Cheb - Skalná - Plesná - Adorf a zde se rozdělovala odbočkou do Lubů.
Nejdříve byli obyvateli drobní zemědělci, poddaní do roku 1849 skalenskému panství.

Koncem 19. století byly u obce otevřeny kaolínové jámy. Vytěžený kaolín se vozil ke zpracování do Skalné, nejkvalitnější byl zpracován v bývalém skalenském mlýně a byl dobýván v blízkém lese na cestě do Plesné. Těžaři zde vybudovali 5 km dlouhou úzkokolejnou dráhu do Skalné, kde končila v továrně na šamotové výrobky. Druhá vybudovaná trať vedla na nádraží a třetí do Plesné - Šneků. Vybrané jámy se samovolně zaplnily vodou, jejíž namodralá barva připomíná barvu Jaderského moře.

Okolní lesy byly vždy cílem sběračů lesních plodin.
19. století přineslo do obce rozvoj domácího tkalcovství, jehož výrobky tkalci dodávali do Plesné.

V roce 1850 byl Velký Luh zařazen do Skalné, i když v té době měl téměř 500 obyvatel. Až do roku 1877 se obec osamostatnila.

V roce 1905 bylo ve Velkém Luhu 480 obyvatel, 79 domů, byly zde 102 hektary polí, 3 ha pastvin, 3 ha rybníků, 283 ha lesa a 54 a zahrad.

  • Sousoší Nejsvětější Trojice za obcí, směr Plesná

(Zdroj: Wikipedie)
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz