Velký Borek

Vrutická, 277 31, Velký Borek, Tel.: +420 315 624 414, velky.borek@tiscali.cz
Velký Borek/Společnost - Velký Borek


 Na potoce Pšovka byly v katastru obce 4 mlýny. Mohutný pramen v osadě Mělnická Vrutice (500 l/s) je dnes podchycen jako zdroj pitné vody pro vodovod Kladno - Mělník, z něhož je zásobována též celá obec.

V obci Velký Borek žije 960 občanů, z toho v produktivním věku téměř 64 %. Místní ekonomika je zaměřená na potravinářskou a zemědělskou výrobu. Co se týče pracovních příležitostí, řada občanů dojíždí za prací do sousedního Mělníka či do Prahy. Velký Borek leží v bezprostřední blízkosti u Mělníka. Pod Velký Borek spadají další dvě obce - Skuhrov a Mělnická Vrutice. Obec spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností Mělník. Okolí Velkého Borku je rovinaté. Co se týče zástavby – převažují rodinné domy. Územím obce procházejí dvě železniční tratě. V obci je osm autobusových zastávek, ve kterých staví cca patnáct autobusových spojů denně.

V obci pracují tři občanská sdružení : SK Slavia Velký Borek - oddíl kopané, registrováno 117 hráčů v 8 mužstvech: mladší a starší přípravka: 31 hráčů, mladší žáci: 22 hráčů, starší žáci ( A, B): 17 hráčů, dorost : 17 hráčů , „A“ a „B“ mužstvo dospělých : 30 hráčů.
Mysliveckému sdružení Velký Borek - vzniklo v roce 1958. Výměra honitby je 1 097 ha. Zázemí 25 členům tvoří klubovna se skladem v Mělnické Vrutici. Sbor dobrovolných hasičů - založen 13.11.1904,v červenci 2004 uspořádal SDH ve spolupráci s obcí zdařilé oslavy stoletého výročí činnosti SDH. Je ustavena zásahová požární jednotka SDH obce ,která je zařazena i s vozidlem do Integrovaného záchranného systému HZS Středočeského kraje.

První písemná zpráva o obci pochází z 18. dubna 1301, kdy patřila mělnické kapitule při kostele sv. Petra. Po husitských válkách, v nichž kapitula zanikla, patřila obec, tehdy ještě nazývána jen Borek, do vlastnictví různých šlechtických rodů. V průběhu třicetileté války se vylidnila a zanikla na téměř půl století. Obnovena byla po několika marných pokusech až v průběhu let 1685 - 1696, kdy patřila panství mělnického zámku, drženého tehdy Černíny. Již v roce 1791 byla zřízena v obci triviální škola, do níž chodili žáci i ze sousedních vesnic. Kromě polí, lesů a luk se na katastru obce nacházejí též vinohrady. K nim patří usedlost Turbovice s velkým kládovým vinařským lisem z roku 1727. Na potoce Pšovka byly v katastru obce 4 mlýny. Mohutný pramen v osadě Mělnická Vrutice (500 l/s) je dnes podchycen jako zdroj pitné vody pro vodovod Kladno - Mělník, z něhož je zásobována též celá obec.

  • socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1730 v osadě Skuhrov, připomínající jejího tehdejšího majitele rytíře Františka X. Turbu
  • pomníky padlých v obci
  • kaplička v  Mělnické Vrutici
  • zvonice ve  Velkém  Borku 
  • křížky

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz