Velký Beranov

588 21, Velký Beranov, Tel.: +420 567 218 828, obec@velkyberanov.cz
Velký Beranov/Společnost - Velký Beranov
Obec Velký Beranov se nachází v okrese Jihlava, kraj Vysočina. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 1303 obyvatel.

(Zdroj: Wikipedie)

Obec se původně jmenovala Beranov. Rok založení je před rokem 1221, protože podle záznamu v r. 1221 již drželi páni z Hradce osadu Beranov, Bradlo a Jeclov. Beranov vlastnilo mnoho pánů a biskupství církve římskokatolické. V první polovině 13. století patřila obec k hornímu obvodu jihlavských havířů. V roce 1618 koupil Beranov Kryštof Říčanský z Říčan, který byl hlavním činitelem při vzpouře proti císaři. Za to byl vězněn na Špilberku a Beranov mu byl zkonfiskován a připadl císařské koruně.
V obci byl dvůr, dále zde byla samostatná tvrz. Je o ní zmínka, že v roce 1591 ji vlastnila Apolena Hordárová z Puklic. Tato tvrz měla dole 7 a v horním patře 6 místností. Z této budovy se nic nedochovalo, v roce 1671 se uvádí jako pusté stavení.
Dále zde byl pivovar, který v roce 1671 uvařil 168 sudů piva, panská louhovna a vinopalna, která zastavila činnost v roce 1880. Při panském mlýně s olejnou byla v roce 1830 vystavěna přádelna vlny a v roce 1855 rozšířena o soukenickou továrnu. Panská papírna v Bradle byla v provozu v roce 1570, ale za třicetileté války zanikla.
Kapli dal postavit v roce 1630 majitel statku Beranov Eustach Karsten z Herku. Tato byla zasvěcena svaté Anně.
První škola byla v domě č. 30, byla upravena z dvorské budovy a měla dvě učebny. V roce 1885 byla postavena nová škola – přízemní, která byla v roce 1901 zvýšena o jedno poschodí. Po přestavbě školy na tři třídy, byli zde učitelé – Karel Vozáb, Jan Kunovský a Kubát. V této budově byla i místnost pro poštu, kterou vedla dcera učitele Vozába.
V roce 1625 žilo v Beranově v 11 domech 60 osob, v roce 1675 ve 14 domech 84 osob. V roce 1842 měl již Velký Beranov 496 obyvatel.
Protože část obce se rozkládala u řeky Jihlavy, jmenovala se tato část U mostu, kde měla svoje poslání. V době válek musela tento most hlídat. V roce 1800 byla obec rozdělena na dvě části, a to na Malý a Velký Beranov.
Obec ustala ve vývoji v roce 1914, kdy vypukla I. světová válka, která si vyžádala krutou daň, a to 43 životů mladých lidí z naší obce. Po válce, kdy bylo dostatek pracovních příležitostí, si začali někteří dělníci stavět rodinné domky, a tak vznikla čtvrť zvaná Hradčany. Za značných potíží byla postavena malá požární zbrojnice a provedena částečně regulace potoka na návsi.
Po 20-ti letech trvání naší československé samostatnosti přišel rok 1938, kdy jsme přišli o tuto samostatnost a náš stát okupoval německý fašismus. Po šesti letech nám byla svoboda znovu vrácena Sovětskou armádou. Za okupace bylo v naší obci zatčeno 8 lidí, z nichž se po útrapách ve vězení 4 nevrátili.
Po válce byl vytvořen národní výbor, který se postupně začal starat o vývoj obce. V roce 1949 bylo ustaveno strojní družstvo z malých zemědělců. V roce 1951 bylo z tohoto družstva utvořeno jednotné zemědělské družstvo I. typu.
Z veřejných věcí se prvně začal opravovat rybník pode vsí, zároveň se zaváděla autobusová linka do Jihlavy a byla elektrifikována místní část Nové Domky.
Největší rozmach započal v roce 1960, kdy se celá obec plně zapojila do budování. V celé obci byla vybudována kanalizace, byla postavena další budova nové školy, budova národního výboru s požární zbrojnicí, byla přemístěna pošta do domku č. 31 a postavena panelová prodejna, vybudována silnice do Bradla, na níž byla zahájena autobusová doprava přes Jeclov do Luk nad Jihlavou. Byly vybudovány bezprašné cesty, opraveny všechny rybníky, dále veřejné osvětlení v Beranově, na Nových Domkách, v Bradle, Jeclově a na Loudilce. V obci byl zaveden místní rozhlas, postaven kulturní dům, vodovod pro obec Velký Beranov a místní část Nové Domky. Byla postavena mateřská škola, vybudováno nové sídliště u pomníku, kde je postaveno 43 rodinných domků a jedna bytovka JZD. Byla postavena 6-ti bytovka pro učitele a další 6-ti a 15-ti bytovka pro členy JZD. Převážná část rodinných domků byla zmodernizována. Také v Nových Domkách je prováděna výstavba rodinných domků a ve výstavbě se dále pokračuje.
V roce 1983 bylo započato s výstavbou nové školy, která dnes slouží pro žáky Velkého Beranova i okolních obcí. V roce 1984 byl zaveden do obce plyn. První etapa plynofikace byla dokončena v roce 1987.
Ve výstavbě a zvelebování obce se pokračuje dál. Cílem je vytvořit moderní obec v blízkosti krajského města, která bude zajišťovat spokojený život svých obyvatel.

  • Kaple svaté Anny na návsi
  • Památník obětem 2. světové války
  • Pamětní deska vzpomínající na první základní školu v obci

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz